Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 133


Luku 133

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa 3. marraskuuta 1831. Joseph Smithin historiassa tämän ilmoituksen edellä sanotaan: ”Tähän aikaan vanhimmat halusivat tietää monia asioita evankeliumin julistamisesta maan asukkaille sekä kokoamisesta; ja voidakseni vaeltaa todellisessa valossa ja saadakseni opetusta korkeudesta minä kysyin marraskuun 3. päivänä 1831 Herralta ja sain seuraavan tärkeän ilmoituksen.” Tämä luku lisättiin Opin ja liittojen kirjaan ensin liitteenä, ja myöhemmin sille annettiin lukunumero.

1–6 Pyhiä käsketään valmistautumaan toiseen tulemiseen. 7–16 Kaikkia ihmisiä käsketään pakenemaan Babylonista, tulemaan Siioniin ja valmistautumaan Herran suuren päivän varalle. 17–35 Hän on seisova Siionin vuorella, mantereet tulevat yhdeksi maaksi, ja Israelin kadonneet heimot palaavat. 36–40 Evankeliumi palautettiin Joseph Smithin kautta saarnattavaksi kaikkialla maailmassa. 41–51 Herra tulee kostamaan jumalattomille. 52–56 Se on oleva hänen lunastettujensa vuosi. 57–74 Evankeliumi tulee lähettää maailmaan pelastamaan pyhiä ja jumalattomien tuhoksi.

1 Kuuntele, oi sinä kirkkoni kansa, sanoo Herra, sinun Jumalasi, ja kuule Herran sana sinusta,

2 Herran, joka tulee aivan äkkiä temppeliinsä, Herran, joka tulee alas maailmaan tuomitsemaan kirouksella, niin, kaikki kansakunnat, jotka unohtavat Jumalan, ja kaikki jumalattomat teidän keskuudessanne.

3 Sillä hän paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansakuntien silmien edessä, ja maan kaikki ääret saavat nähdä Jumalansa pelastuksen.

4 Sen tähden valmistaudu, valmistaudu, oi kansani, pyhittäydy, kokoonnu yhteen, oi sinä kirkkoni kansa, Siionin maahan, kaikki te, joita ei ole käsketty jäämään.

5 Lähtekää pois Babylonista. Pitäkää itsenne puhtaina, te Herran astioiden kantajat.

6 Kutsukaa koolle juhlakokouksenne ja puhukaa usein toisillenne. Ja jokainen huutakoon avuksi Herran nimeä.

7 Niin, totisesti minä sanon teille jälleen, että aika on tullut, jolloin Herran ääni kuuluu teille: lähtekää Babylonista; kokoontukaa kansakuntien joukosta, neljältä ilmansuunnalta, taivaan kaikista ääristä.

8 Lähettäkää kirkkoni vanhimmat kaukana olevien kansakuntien luokse, meren saarille, lähettäkää vieraisiin maihin; vedotkaa kaikkiin kansakuntiin, ensin pakanoihin ja sitten juutalaisiin.

9 Ja katsokaa ja nähkää, tämä on heidän huutonsa ja Herran ääni kaikille ihmisille: Lähtekää Siionin maahan, jotta minun kansani rajat laajenisivat ja Siionin vaarnat vahvistuisivat ja jotta Siion levittäytyisi ympäröiville seuduille.

10 Niin, lähteköön huuto kaikkien ihmisten keskuuteen: Herätkää ja nouskaa ja lähtekää Ylkää vastaan, katsokaa ja nähkää, Ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Valmistautukaa Herran suurta päivää varten.

11 Valvokaa siis, sillä te ette tiedä päivää ettekä hetkeä.

12 Sen tähden ne, jotka ovat pakanoiden keskuudessa, paetkoot Siioniin,

13 ja ne, jotka ovat Juudasta, paetkoot Jerusalemiin, Herran huoneen vuorille.

14 Lähtekää kansakuntien keskuudesta, nimittäin Babylonista, jumalattomuuden keskeltä, mikä on hengellinen Babylon.

15 Mutta totisesti näin sanoo Herra: Älköön teidän pakonne olko kiireessä, vaan kaikki valmistettakoon teidän edellänne; ja se, joka lähtee, älköön katsoko taakseen, ettei äkillinen tuho häntä kohtaisi.

16 Kuunnelkaa ja kuulkaa, oi te maan asukkaat. Kuunnelkaa yhdessä, te kirkkoni vanhimmat, ja kuulkaa Herran ääntä, sillä hän kutsuu kaikkia ihmisiä, ja hän käskee kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen.

17 Sillä katso, Herra Jumala on lähettänyt enkelin, joka huutaa taivaan laella sanoen: Valmistakaa Herralle tie ja tehkää hänen polkunsa suoriksi, sillä lähellä on hänen tulemisensa hetki,

18 jolloin Karitsa seisoo Siionin vuorella ja hänen kanssaan sataneljäkymmentäneljätuhatta, joiden otsaan on kirjoitettu hänen Isänsä nimi.

19 Valmistautukaa sen tähden Yljän tuloon; menkää, menkää häntä vastaan.

20 Sillä katso, hän seisoo Öljymäellä ja mahtavan meren, nimittäin suuren syvyyden, päällä ja meren saarilla ja Siionin maassa.

21 Ja hän antaa äänensä kuulua Siionista, ja hän puhuu Jerusalemista, ja hänen äänensä kuuluu kaikkien keskuudessa;

22 ja se on niin kuin suurten vesien pauhu ja niin kuin suuren ukkosen jylinä, joka hajottaa vuoret, eikä laaksoja löydy.

23 Hän käskee suurta syvyyttä, ja se ajetaan takaisin pohjoisiin maihin, ja saaret tulevat yhdeksi maaksi;

24 ja Jerusalemin maa ja Siionin maa palaavat takaisin omalle paikalleen, ja maasta tulee sellainen kuin se oli ennen sen jaon aikaa.

25 Ja Herra, nimittäin Vapahtaja, seisoo kansansa keskellä ja hallitsee kaikkea lihaa.

26 Ja ne, jotka ovat pohjoisissa maissa, tulevat muistoon Herran edessä, ja heidän profeettansa kuulevat hänen äänensä, eivätkä he enää viivyttele; ja he lyövät kallioihin, ja jäät virtaavat alas heidän edessään.

27 Ja valtatie rakennetaan keskelle suurta syvyyttä.

28 Heidän vihollisistansa tulee heille saalista,

29 ja autioon erämaahan puhkeaa elävän veden lammikoita, eikä paahtunut maa enää ole janoavaa maata.

30 Ja he tuovat runsaat aarteensa Efraimin lapsille, minun palvelijoilleni.

31 Ja ikuisten kukkuloiden ääret järisevät heidän edessään.

32 Ja siellä, nimittäin Siionissa, he lankeavat maahan ja Herran palvelijoiden, nimittäin Efraimin lasten, kädet kruunaavat heidät kirkkaudella.

33 Ja he laulavat täynnä ikuista iloa.

34 Katso, tämä on ikuisen Jumalan siunaus Israelin heimoille ja runsaampi siunaus Efraimin ja häneen liittyneiden päälle.

35 Ja myös Juudan heimoon kuuluvat pyhitetään pyhyydessä heidän kärsimyksensä jälkeen Herran edessä, niin että he saavat asua hänen luonaan päivin ja öin, aina ja ikuisesti.

36 Ja nyt, totisesti sanoo Herra: Jotta nämä asiat tulisivat tunnetuiksi teidän keskuudessanne, oi maan asukkaat, minä olen lähettänyt enkelini, joka lentää taivaan laella ja jolla on ikuinen evankeliumi. Hän on ilmestynyt muutamille ja antanut sen ihmiselle, ja hän ilmestyy monille maan päällä asuville.

37 Ja tätä evankeliumia saarnataan jokaiselle kansakunnalle ja suvulle ja kielelle ja kansalle.

38 Ja Jumalan palvelijat lähtevät maailmaan ja sanovat kovalla äänellä: Pelätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa aika on tullut;

39 ja palvelkaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vesien lähteet,

40 huutaen avuksi Herran nimeä päivin ja öin, sanoen: Oi, kunpa repäisisit halki taivaat, kunpa tulisit alas, niin että vuoret virtaisivat alas sinun edessäsi.

41 Ja heille vastataan siihen, sillä Herran kirkkaus on kuin sulattava tuli, joka polttaa, ja kuin tuli, joka saa vedet kiehumaan.

42 Oi Herra, sinä tulet alas tehdäksesi nimesi tunnetuksi vastustajillesi, ja kaikki kansakunnat vapisevat sinun edessäsi,

43 kun sinä teet kauhistavia tekoja, tekoja, joita he eivät odota;

44 niin, kun sinä tulet alas ja vuoret virtaavat alas sinun edessäsi, sinä kohtaat hänet, joka riemuitsee ja tekee vanhurskauden tekoja ja joka muistaa sinua sinun teilläsi.

45 Sillä maailman alusta eivät ihmiset ole kuulleet eivätkä korviinsa saaneet, eikä yksikään silmä ole nähnyt, paitsi sinun, oi Jumala, kuinka suuria sinä olet valmistanut sille, joka sinua odottaa.

46 Ja sanotaan: Kuka on tämä, joka tulee alas Jumalan luota taivaasta värjätyissä vaatteissa; niin, tuntemattomilta seuduilta, vaatetettuna loistavaan asuunsa, käyden voimansa suuruudessa?

47 Ja hän sanoo: Minä olen se, joka puhui vanhurskaudessa, voimallisena pelastamaan.

48 Ja Herran asu on punainen ja hänen vaatteensa kuin viinikuurnan polkijan.

49 Ja niin suuri on hänen kirkkautensa loisto, että aurinko kätkee kasvonsa häpeästä ja kuu epää valonsa ja tähdet sinkoutuvat sijoiltansa,

50 ja hänen äänensä kuuluu: Minä olen polkenut viinikuurnan yksinäni ja tuonut tuomion kaikille ihmisille, eikä ketään ollut minun kanssani.

51 Ja minä olen tallannut heidät raivoissani ja poljin heidät vihassani, ja heidän vertansa minä olen roiskuttanut puvulleni ja tahrannut kaikki vaatteeni, sillä tämä oli koston päivä, joka oli sydämessäni.

52 Ja nyt minun lunastettujeni vuosi on tullut; ja he puhuvat Herransa rakastavasta hyväntahtoisuudesta ja kaikesta, mitä hän on suonut heille hyvyytensä mukaan ja rakastavan hyväntahtoisuutensa mukaan aina ja ikuisesti.

53 Kaikissa heidän ahdingoissaan hän oli ahdistettu. Ja enkeli hänen luotaan pelasti heidät, ja rakkaudessaan ja sääliväisyydessään hän lunasti heidät, nosti heitä ja kantoi heitä kaikkina menneinä päivinä;

54 niin, ja myös Henokia ja niitä, jotka olivat hänen kanssansa, profeettoja, jotka olivat ennen häntä, ja myös Nooaa ja niitä, jotka olivat ennen häntä, ja myös Moosesta ja niitä, jotka olivat ennen häntä;

55 ja Mooseksesta Eliaan ja Eliasta Johannekseen nämä, jotka olivat Kristuksen kanssa hänen ylösnousemuksessaan, ja pyhät apostolit, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa, tulevat olemaan Karitsan luona.

56 Ja pyhien haudat aukenevat, ja he tulevat esiin ja seisovat Karitsan oikealla puolella, kun hän seisoo Siioninvuorella ja pyhässä kaupungissa, Uudessa-Jerusalemissa, ja he laulavat Karitsan laulua päivin ja öin, aina ja ikuisesti.

57 Ja tästä syystä, jotta ihmiset pääsisivät osallisiksi niistä kirkkauksista, jotka oli määrä ilmoittaa, Herra lähetti evankeliuminsa täyteyden, ikuisen liittonsa, puhuen yksinkertaisesti ja selkeästi –

58 valmistaakseen heikkoja siihen, mitä maan päällä on tapahtuva, ja Herran tehtävää varten sinä päivänä, jona heikot saattavat viisaat häpeään ja vähäisestä tulee mahtava kansakunta ja kaksi karkottaa heidän kymmenettuhantensa.

59 Ja sen kautta, mikä maailmassa on heikkoa, Herra pui kansakunnat Henkensä voimalla.

60 Ja tämän tähden nämä käskyt annettiin; päivänä, jona ne annettiin, ne käskettiin salata maailmalta, mutta nyt ne on lähetettävä kaikelle lihalle,

61 ja tämä on Herran mielen ja tahdon mukaista, hänen, joka hallitsee kaikkea lihaa.

62 Ja sille, joka tekee parannuksen ja pyhittää itsensä Herran edessä, annetaan iankaikkinen elämä.

63 Ja niille, jotka eivät kuule Herran ääntä, täytetään se, minkä profeetta Mooses kirjoitti, että heidät erotetaan pois kansasta,

64 sekä se, minkä profeetta Malakia kirjoitti: Sillä katso, se päivä tulee, joka palaa kuin uuni. Ja kaikki röyhkeät, niin, ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat oljenkorsia; ja se päivä, joka tulee, polttaa heidät, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa.

65 Ja nyt, tämä on Herran vastaus heille:

66 Sinä päivänä, jona minä tulin omieni luokse, kukaan teistä ei ottanut minua vastaan, ja teidät karkotettiin.

67 Kun minä huusin uudestaan, kukaan teistä ei ollut vastaamassa; kuitenkaan minun käteni ei ollut käynyt liian lyhyeksi lunastamaan enkä minä ollut voimaton vapauttamaan.

68 Katso, nuhtelullani minä kuivaan meren, minä teen virrat autiomaaksi; niiden kalat lemuavat ja kuolevat janoon.

69 Minä puen taivaat mustiin ja verhoan ne säkkikankaaseen.

70 Ja tämä tulee teille minun kädestäni – te laskeudutte levolle murheisina.

71 Katsokaa ja nähkää, ei ole ketään, joka voi pelastaa teidät, sillä te ette totelleet minun ääntäni, kun minä kutsuin teitä taivaista; te ette uskoneet minun palvelijoitani, ja kun heidät lähetettiin teidän luoksenne, te ette ottaneet heitä vastaan.

72 Sen tähden he sinetöivät todistuksen ja sitoivat lain, ja teidät jätettiin pimeyden valtaan.

73 Nämä joutuvat ulkoiseen pimeyteen, missä itketään ja valitetaan ja kiristellään hampaita.

74 Katso, Herra, teidän Jumalanne, on niin puhunut. Aamen.