Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 39


Luku 39

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta James Covelille Fayettessa New Yorkin osavaltiossa 5. tammikuuta 1831. James Covel, joka oli ollut metodistipappi noin neljänkymmenen vuoden ajan, teki Herran kanssa liiton, että hän noudattaisi mitä tahansa käskyä, minkä Herra antaisi hänelle profeetta Josephin kautta.

1–4 Pyhillä on voima tulla Jumalan lapsiksi. 5–6 Evankeliumin vastaanottaminen merkitsee Kristuksen vastaanottamista. 7–14 James Covelia käsketään ottamaan kaste ja tekemään työtä Herran viinitarhassa. 15–21 Herran palvelijoiden tulee saarnata evankeliumia ennen toista tulemista. 22–24 Ne, jotka ottavat vastaan evankeliumin, kootaan ajassa ja iankaikkisuudessa.

1 Kuule ja kuuntele hänen ääntänsä, hänen, joka on kaikesta iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen, suuri Minä Olen, nimittäin Jeesus Kristus –

2 maailman valo ja elämä; valo, joka loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä;

3 sama, joka tuli ajan keskipäivänä minun omieni luokse, eivätkä minun omani ottaneet minua vastaan;

4 mutta kaikille, jotka ottivat minut vastaan, minä annoin voiman tulla lapsikseni, ja aivan samoin minä annan kaikille, jotka ottavat minut vastaan, voiman tulla minun lapsikseni.

5 Ja totisesti, totisesti minä sanon sinulle: Joka ottaa vastaan minun evankeliumini, ottaa vastaan minut; ja joka ei ota vastaan minun evankeliumiani, ei ota vastaan minua.

6 Ja tämä on minun evankeliumini: parannus ja vesikaste, ja sitten tulee tulen ja Pyhän Hengen kaste, nimittäin Lohduttajan, joka ilmoittaa kaiken ja opettaa rauhaa tuovia valtakunnan asioita.

7 Ja nyt, katso, minä sanon sinulle, palvelijani James: Minä olen katsellut sinun tekojasi ja tunnen sinut.

8 Ja totisesti minä sanon sinulle: Sinun sydämesi on nyt vilpitön minun edessäni tällä hetkellä; ja katso, minä olen suonut suuria siunauksia päällesi;

9 sinä olet kuitenkin tuntenut suurta murhetta, sillä sinä olet hylännyt minut monta kertaa ylpeyden ja maailman huolien tähden.

10 Mutta katso, sinun vapautuksesi päivät ovat tulleet, jos kuulet minun ääntäni, joka sanoo sinulle: Nouse ja ota kaste ja pese pois syntisi huutaen avuksi minun nimeäni, niin sinä saat minun Henkeni ja niin suuren siunauksen, ettet ole milloinkaan tiennyt sellaisesta.

11 Ja jos teet sen, minä olen valmistanut sinut suurempaan työhön. Sinä tulet saarnaamaan minun evankeliumini täyteyttä, jonka minä olen lähettänyt maailmaan näinä viimeisinä aikoina, liittoa, jonka minä olen lähettänyt maailmaan tuodakseni takaisin kansani, joka on Israelin huonetta.

12 Ja tapahtuu, että voima tulee sinun päällesi; sinä saat suuren uskon, ja minä olen sinun kanssasi ja käyn sinun kasvojesi edellä.

13 Sinut on kutsuttu tekemään työtä minun viinitarhassani ja vahvistamaan minun kirkkoani ja tuomaan esiin Siion, jotta se voi riemuita kukkuloilla ja kukoistaa.

14 Katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, ettei sinua ole kutsuttu lähtemään itäisille seuduille, vaan sinut on kutsuttu lähtemään Ohioon.

15 Ja sikäli kuin kansani kokoontuu Ohioon, minä olen pitänyt varattuna siunauksen, jollaisesta ei tiedetä ihmislasten keskuudessa, ja se vuodatetaan heidän päällensä. Ja sieltä lähtee miehiä kaikkien kansakuntien keskuuteen.

16 Katso, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, että Ohion väki huutaa suuresti uskoen minun puoleeni ajatellen, että minä estän kättäni tuomitsemasta kansakuntia, mutta minä en voi kieltää sanaani.

17 Ryhdy sen tähden tekemään kaikin voimin työtä ja kutsu uskollisia työmiehiä minun viinitarhaani, jotta se leikattaisiin viimeisen kerran.

18 Ja sikäli kuin he tekevät parannuksen ja ottavat vastaan minun evankeliumini täyteyden ja tulevat pyhitetyiksi, minä estän kättäni tuomitsemasta.

19 Mene sen tähden maailmaan ja huuda kovalla äänellä sanoen: Taivaan valtakunta on käsillä; huuda: Hoosianna, siunattu olkoon Korkeimman Jumalan nimi!

20 Mene kastamaan vedellä, valmistaen tietä minun kasvojeni edessä minun tulemiseni aikaa varten;

21 sillä aika on lähellä; päivää tai hetkeä ei tiedä kukaan, mutta se tulee varmasti.

22 Ja se, joka ottaa vastaan nämä asiat, ottaa vastaan minut; ja heidät kootaan minulle ajassa ja iankaikkisuudessa.

23 Ja vielä, tapahtuu, että kaikkien päälle, jotka kastat vedellä, sinun on pantava kätesi, niin he saavat Pyhän Hengen lahjan ja odottavat minun tulemiseni merkkejä ja tuntevat minut.

24 Katso, minä tulen pian. Aivan niin. Aamen.