Pyhät kirjoitukset
Oppi ja liitot 79


Luku 79

Ilmoitus, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Hiramissa Ohiossa 12. maaliskuuta 1832.

1–4 Jared Carter kutsutaan saarnaamaan evankeliumia Lohduttajan mukaan.

1 Totisesti minä sanon sinulle, että minun tahtoni on, että palvelijani Jared Carter lähtee taas itäisille seuduille, paikasta paikkaan ja kaupungista kaupunkiin sen aasettamisen voimin, jolla hänet on asetettu, julistamaan suuren ilon ilosanomaa, nimittäin ikuista evankeliumia.

2 Ja minä lähetän hänelle aLohduttajan, joka opettaa hänelle totuuden ja tien, jota hänen tulee kulkea;

3 ja jos hän on uskollinen, minä kruunaan hänet sen tähden lyhteillä.

4 Iloitkoon sen tähden sydämesi, palvelijani Jared Carter, äläkä apelkää, sanoo Herrasi, nimittäin Jeesus Kristus. Aamen.