Pyhät kirjoitukset
1. Nefi 10


Luku 10

Lehi ennustaa, että babylonialaiset vievät juutalaiset vankeuteen. Hän kertoo Messiaan, Vapahtajan ja Lunastajan, tulemisesta juutalaisten keskuuteen. Lehi kertoo myös sen tulemisesta, joka on kastava Jumalan Karitsan. Lehi kertoo Messiaan kuolemasta ja ylösnousemuksesta. Hän vertaa Israelin hajottamista ja kokoamista oliivipuuhun. Nefi puhuu Jumalan Pojasta, Pyhän Hengen lahjasta ja vanhurskauden tarpeellisuudesta. Noin 600–592 eKr.

1 Ja nyt minä, Nefi, jatkan anäihin levyihin kertomusta tekemisistäni ja hallituskaudestani ja palvelutyöstäni; ja nyt, voidakseni jatkaa kertomustani minun on puhuttava jonkin verran isäni sekä veljienikin asioista.

2 Sillä katso, tapahtui, että kun isäni oli lakannut puhumasta aunensa sanoja sekä kehottamasta heitä kaikkeen uutteruuteen, hän puhui heille juutalaisista –

3 että sen jälkeen, kun heidät olisi hävitetty, nimittäin tuo suuri aJerusalemin kaupunki, ja monet bviety vankeina cBabyloniin, he Herran hyväksi näkemänä aikana dpalaisivat takaisin, niin, heidät nimittäin tuotaisiin takaisin vankeudesta; ja kun heidät olisi tuotu takaisin vankeudesta, he omistaisivat jälleen perintömaansa.

4 Niin, nimittäin akuudensadan vuoden kuluttua siitä, kun isäni lähti Jerusalemista, Herra Jumala nostaisi juutalaisten keskuudessa esiin bprofeetan – cMessiaan, eli toisin sanoen maailman Vapahtajan.

5 Ja hän puhui myös profeetoista, kuinka suuri joukko oli atodistanut näistä asioista, tästä Messiaasta, josta hän oli puhunut, eli tästä maailman Lunastajasta.

6 Ja nyt, koko ihmissuku oli kadotetussa ja alangenneessa tilassa ja tulisi aina olemaan, ellei se turvaisi tähän Lunastajaan.

7 Ja hän puhui myös aprofeetasta, joka tulee ennen Messiasta valmistamaan Herralle tien –

8 niin, vieläpä hän menee erämaahan ja huutaa: aRaivatkaa Herralle tie ja tehkää hänen polkunsa suoriksi; sillä teidän keskellänne seisoo hän, jota te ette tunne; ja hän on minua väkevämpi, jonka kengännauhoja minä olen arvoton avaamaan. Ja paljon isäni puhui tästä asiasta.

9 Ja isäni sanoi, että hän kastaa aBetabarassa, Jordanin tuolla puolen; ja hän sanoi myös, että hän bkastaa vedellä, jopa että hän kastaa Messiaan vedellä.

10 Ja kastettuaan Messiaan vedellä hän näkee ja todistaa kastaneensa aJumalan Karitsan, joka ottaa pois maailman synnit.

11 Ja tapahtui, että puhuttuaan nämä sanat isäni puhui veljilleni evankeliumista, jota saarnattaisiin juutalaisten keskuudessa, sekä juutalaisten avaipumisesta bepäuskoon. Ja heidän csurmattuaan Messiaan, joka oli tuleva, hän surmatuksi tultuaan oli dnouseva kuolleista ja ilmaiseva itsensä ePyhän Hengen kautta pakanoille.

12 Aivan niin, isäni puhui paljon pakanoista sekä Israelin huoneesta, että sitä verrattaisiin aoliivipuuhun, jonka oksat taitetaan pois ja bhajotetaan kaikkialle maan päälle.

13 Sen vuoksi hän sanoi olevan välttämätöntä, että meidät johdatetaan kaikki yhdessä alupauksen maahan, niin että toteutuu se Herran sana, että meidät hajotetaan kaikkialle maan päälle.

14 Ja kun Israelin huone hajotetaan, se akootaan jälleen yhteen; eli sanalla sanoen, kun bpakanat olisivat saaneet evankeliumin täyteyden, coliivipuun luonnolliset oksat eli Israelin huoneen jäännökset oksastettaisiin paikoilleen eli he tulisivat tuntemaan tosi Messiaan, Herransa ja Lunastajansa.

15 Ja tällä tavoin puhuen isäni profetoi ja puhui veljilleni, ja paljon muutakin, mitä en kirjoita tähän kirjaan, sillä minä olen kirjoittanut niistä atoiseen kirjaani niin paljon kuin minusta oli hyväksi.

16 Ja kaikki tämä, mistä olen puhunut, tapahtui isäni asuessa teltassa Lemuelin laaksossa.

17 Ja tapahtui, että minä, Nefi, kuultuani isäni joka asanan siitä, mitä hän näki bnäyssä, sekä siitä, mitä hän puhui Pyhän Hengen voimalla, jonka voiman hän sai uskon kautta Jumalan Poikaan – ja Jumalan Poika oli cMessias, joka oli tuleva – minä, Nefi, olin myös halukas näkemään ja kuulemaan ja tietämään näistä asioista dPyhän Hengen voimalla, joka on Jumalan lahja kaikille niille, jotka etsivät häntä euutterasti, sekä fmuinaisina aikoina että sinä aikana, jolloin hän ilmaisisi itsensä ihmislapsille.

18 Sillä hän on asama eilen, tänään ja ikuisesti; ja tie on ollut valmistettuna kaikille ihmisille maailman perustamisesta asti, jos he tekevät parannuksen ja tulevat hänen luoksensa.

19 Sillä se, joka etsii uutterasti, löytää; ja aJumalan salaisuudet paljastetaan hänelle bPyhän Hengen voimalla, niin näinä aikoina kuin muinaisinakin aikoina, ja niin muinaisina aikoina kuin tulevinakin aikoina; sen vuoksi Herran ckulku on yhtä iankaikkista kiertokulkua.

20 Muista siis, oi ihminen, että joudut atuomiolle kaikista teoistasi.

21 Sen vuoksi, jos olet akoetusaikanasi pyrkinyt tekemään sitä, mikä on jumalatonta, sinut havaitaan bepäpuhtaaksi Jumalan tuomioistuimen edessä, eikä mikään epäpuhdas voi asua Jumalan luona; sen vuoksi sinut täytyy karkottaa pois iäksi.

22 Ja Pyhä Henki antaa minulle valtuuden puhua näistä asioista eikä kieltää niitä.