Pyhät kirjoitukset
1. Nefi 12


Luku 12

Nefi näkee näyssä lupauksen maan; sen asukkaiden vanhurskauden, pahuuden ja sortumisen; Jumalan Karitsan tulemisen heidän keskuuteensa; kuinka kaksitoista opetuslasta ja kaksitoista apostolia tulevat tuomitsemaan Israelin; sekä epäuskoon vaipuvien inhottavan ja saastaisen tilan. Noin 600–592 eKr.

1 Ja tapahtui, että enkeli sanoi minulle: Katso ja näe jälkeläisesi sekä veljiesi jälkeläiset. Ja minä katsoin ja näin alupauksen maan, ja minä näin joukoittain ihmisiä, niin, ikään kuin heitä olisi ollut yhtä paljon kuin meren hiekkaa.

2 Ja tapahtui, että minä näin väkijoukkoja kokoontuneina yhteen taistelemaan toinen toistansa vastaan; ja minä näin asotia ja sotahuhuja ja suuria teurastuksia miekalla kansani keskuudessa.

3 Ja tapahtui, että minä näin monen sukupolven kuolevan sotien ja kiistojen jatkuessa maassa, ja minä näin monia kaupunkeja, niin etten edes laskenut niitä.

4 Ja tapahtui, että minä näin apimeyden bsumun lupauksen maan yllä; ja minä näin salamoita ja kuulin ukkosen jylinää ja maanjäristyksiä ja kaikenlaisia melskeisiä ääniä; ja minä näin maan ja kallioiden halkeavan; ja minä näin vuorten sortuvan kappaleiksi; ja minä näin maan tasankojen murtuvan; ja minä näin monien kaupunkien cvajoavan; ja minä näin monien palavan tulessa; ja minä näin monien sortuvan maahan sen järähtelyn tähden.

5 Ja tapahtui minun nähtyäni nämä asiat, että minä näin pimeyden ahuurun haihtuvan maan päältä; ja katso, minä näin väkijoukot, jotka eivät olleet saaneet surmaansa Herran suurten ja kauhistavien tuomioiden tähden.

6 Ja minä näin taivaiden aukenevan ja aJumalan Karitsan laskeutuvan taivaasta; ja hän tuli alas ja näyttäytyi heille.

7 Ja minä myös näin ja todistan, että Pyhä Henki laskeutui akahdentoista muun päälle; ja he olivat Jumalan asettamia ja valittuja.

8 Ja enkeli puhui minulle sanoen: Katso Karitsan kahtatoista opetuslasta, jotka on valittu palvelemaan sinun jälkeläisiäsi.

9 Ja hän sanoi minulle: Sinähän muistat Karitsan akaksitoista apostolia? Katso, he ovat ne, jotka tulevat btuomitsemaan Israelin kahtatoista heimoa; sen vuoksi he tulevat tuomitsemaan sinun jälkeläistesi kaksitoista palvelijaa, sillä te olette Israelin huonetta.

10 Ja nämä akaksitoista palvelijaa, jotka sinä näet, tulevat tuomitsemaan sinun jälkeläisesi. Ja katso, he ovat vanhurskaita ikuisesti, sillä heidän uskonsa tähden Jumalan Karitsaan heidän bvaatteensa tehdään valkoisiksi hänen veressään.

11 Ja enkeli sanoi minulle: Katso! Ja minä katsoin ja näin akolmen sukupolven kuolevan vanhurskaudessa; ja niiden vaatteet olivat valkeat niin kuin Jumalan Karitsan. Ja enkeli sanoi minulle: Nämä on tehty valkoisiksi Karitsan veressä heidän uskonsa tähden häneen.

12 Ja minä, Nefi, näin myös monen aneljännestä sukupolvesta kuolevan vanhurskaana.

13 Ja tapahtui, että minä näin maan ihmispaljouksien kokoontuneen yhteen.

14 Ja enkeli sanoi minulle: Katso jälkeläisiäsi sekä veljiesi jälkeläisiä.

15 Ja tapahtui, että minä katsoin ja näin jälkeläiskansani kokoontuneen yhteen suurin joukoin veljieni ajälkeläisiä vastaan; ja he olivat kokoontuneet yhteen taistelemaan.

16 Ja enkeli puhui minulle sanoen: Katso asaastaisen veden lähdettä, jonka isäsi näki, niin, nimittäin sitä bvirtaa, josta hän puhui; ja sen syvyydet ovat chelvetin syvyyksiä.

17 Ja pimeyden asumut ovat sen Perkeleen kiusauksia, joka bsokaisee ihmislasten silmät ja paaduttaa heidän sydämensä ja eksyttää heidät claveille teille, niin että he hukkuvat ja joutuvat kadotetuiksi.

18 Ja se suuri ja avara arakennus, jonka isäsi näki, on ihmislasten turhamaiset bkuvitelmat ja cylpeys. Ja heidät erottaa suuri ja kauhistava dkuilu, niin, nimittäin iankaikkisen Jumalan ja Messiaan eoikeudenmukaisuuden sana, Messiaan, joka on Jumalan Karitsa, josta Pyhä Henki todistaa maailman alusta tähän hetkeen asti ja tästä hetkestä vastedes ja ikuisesti.

19 Ja enkelin puhuessa näitä sanoja minä katsoin ja näin, että veljieni jälkeläiset taistelivat minun jälkeläisiäni vastaan, enkelin sanan mukaan; ja jälkeläisteni ylpeyden ja Perkeleen akiusausten tähden minä näin veljieni jälkeläisten bkukistavan jälkeläiskansani.

20 Ja tapahtui, että minä katsoin ja näin veljieni jälkeläiskansan voittaneen minun jälkeläiseni; ja he kulkivat maassa suurin joukoin.

21 Ja minä näin heidän kokoontuneen yhteen suurin joukoin, ja minä näin heidän keskuudessaan asotia ja sotahuhuja, ja minä näin monen sukupolven kuolevan sotien ja sotahuhujen keskellä.

22 Ja enkeli sanoi minulle: Katso, nämä tulevat avaipumaan epäuskoon.

23 Ja tapahtui, että minä näin, että heidän vaivuttuaan epäuskoon heistä tuli atumma ja inhottava ja bsaastainen kansa, täynnä cjoutilaisuutta ja kaikenlaisia iljetyksiä.