Pyhät kirjoitukset
1. Nefi 11


Luku 11

Nefi näkee Herran Hengen, ja hänelle näytetään näyssä elämän puu. Hän näkee Jumalan Pojan äidin ja saa tietää, että Jumala alentaa itsensä. Hän näkee Jumalan Karitsan kasteen, palvelutyön ja ristiinnaulitsemisen. Hän näkee myös Karitsan kahdentoista apostolin kutsumisen ja palvelutyön. Noin 600–592 eKr.

1 Sillä tapahtui sen jälkeen, kun olin halunnut tietää sen, mitä isäni oli nähnyt, ja uskoen Herran kykenevän ilmaisemaan sen minulle, että istuessani apohdiskelemassa sydämessäni minut btemmattiin pois Herran Hengessä, niin, tavattoman korkealle cvuorelle, jota en ollut koskaan ennen nähnyt ja jolle en ollut koskaan ennen jalallani astunut.

2 Ja Henki sanoi minulle: Katso, mitä haluat?

3 Ja minä sanoin: Haluan nähdä sen, mitä isäni anäki.

4 Ja Henki sanoi minulle: Uskotko, että isäsi näki apuun, josta hän on puhunut?

5 Ja minä sanoin: Kyllä, sinä tiedät, että minä auskon kaikki isäni sanat.

6 Ja kun olin puhunut nämä sanat, Henki huusi kovalla äänellä sanoen: Hoosianna Herralle, Korkeimmalle Jumalalle, sillä hän on koko amaan Jumala, aivan niin, kaiken yläpuolella. Ja siunattu olet sinä, Nefi, koska buskot Korkeimman Jumalan Poikaan; sen vuoksi saat nähdä sen, mitä olet halunnut.

7 Ja katso, tämä annetaan sinulle amerkiksi, että kun olet nähnyt puun, joka kantoi hedelmää, jota isäsi maistoi, saat nähdä myös miehen laskeutuvan taivaasta, ja hänet sinä näet omin silmin; ja kun olet nähnyt hänet, sinun tulee btodistaa, että hän on Jumalan Poika.

8 Ja tapahtui, että Henki sanoi minulle: Katso! Ja minä katsoin ja näin puun, ja se oli sen apuun kaltainen, jonka isäni oli nähnyt; ja sen kauneus oli paljon suurempi, niin, voittaen kaiken kauneuden; ja sen bvalkoisuus voitti lumikinoksen valkoisuuden.

9 Ja tapahtui, että kun olin nähnyt puun, sanoin Hengelle: Minä näen, että olet näyttänyt minulle puun, joka on kaikkia muita akallisarvoisempi.

10 Ja hän sanoi minulle: Mitä haluat?

11 Ja minä sanoin hänelle: Tietää sen atulkinnan – sillä minä puhuin hänelle, niin kuin mies puhuu, sillä minä näin, että hänellä oli miehen bhahmo; mutta siitä huolimatta minä tiesin, että se oli Herran Henki; ja hän puhui minulle, niin kuin mies puhuu toisen kanssa.

12 Ja tapahtui, että hän sanoi minulle: Katso! Ja minä katsoin ikään kuin katsoakseni häntä, enkä nähnyt häntä, sillä hän oli mennyt pois luotani.

13 Ja tapahtui, että minä katsoin ja näin suuren Jerusalemin kaupungin sekä muita kaupunkeja. Ja minä näin Nasaretin kaupungin; ja aNasaretin kaupungissa minä näin bneitsyen, ja hän oli tavattoman ihana ja valkea.

14 Ja tapahtui, että minä näin ataivaiden aukenevan, ja enkeli tuli alas ja seisoi edessäni; ja hän sanoi minulle: Nefi, mitä näet?

15 Ja minä sanoin hänelle: Neitsyen, kaikkia muita neitsyitä kauniimman ja ihanamman.

16 Ja hän sanoi minulle: Tiedätkö, kuinka Jumala alentaa itsensä?

17 Ja minä sanoin hänelle: Minä tiedän, että hän rakastaa lapsiaan, mutta en tiedä kaiken tarkoitusta.

18 Ja hän sanoi minulle: Katso, aneitsyt, jonka näet, on Jumalan Pojan bäiti lihan tavan mukaan.

19 Ja tapahtui, että minä näin, että hänet vietiin pois Hengessä; ja kun hän oli ollut pois vietynä aHengessä jonkin aikaa, enkeli puhui minulle sanoen: Katso!

20 Ja minä katsoin ja näin jälleen neitsyen, joka kantoi alasta sylissään.

21 Ja enkeli sanoi minulle: Katso, aJumalan Karitsa, aivan niin, iankaikkisen bIsän cPoika! Tiedätkö sen dpuun merkityksen, jonka isäsi näki?

22 Ja minä vastasin hänelle sanoen: Kyllä, se on Jumalan arakkaus, joka leviää kaikkialle ihmislasten sydämiin; sen vuoksi se on kaikkein haluttavinta.

23 Ja hän puhui minulle sanoen: Niin, ja ariemullisinta sielulle.

24 Ja sanottuaan nämä sanat hän sanoi minulle: Katso! Ja minä katsoin, ja minä näin Jumalan Pojan amenevän ihmislasten keskuuteen; ja minä näin monen lankeavan maahan hänen jalkojensa juureen ja palvelevan häntä.

25 Ja tapahtui, että minä näin, että arautakaide, jonka isäni oli nähnyt, oli Jumalan sana, joka johti belävien vesien lähteelle eli celämän puulle, jotka vedet kuvaavat Jumalan rakkautta; ja minä näin myös, että elämän puu kuvasi Jumalan rakkautta.

26 Ja enkeli sanoi minulle jälleen: Katso ja näe, kuinka Jumala aalentaa itsensä!

27 Ja minä katsoin ja anäin maailman Lunastajan, josta isäni oli puhunut; ja minä näin myös bprofeetan, joka oli valmistava tietä hänen edellään. Ja Jumalan Karitsa meni hänen luokseen, ja tämä ckastoi hänet; ja kun hänet oli kastettu, minä näin taivaiden aukenevan ja Pyhän Hengen laskeutuvan taivaasta ja jäävän hänen päällensä dkyyhkysen hahmossa.

28 Ja minä näin, että hän kulki palvellen ihmisiä avoimassa ja suuressa kirkkaudessa; ja joukoittain ihmisiä oli kokoontunut yhteen kuulemaan häntä; ja minä näin, että he karkottivat hänet keskuudestaan.

29 Ja minä näin myös akahdentoista muun seuraavan häntä. Ja tapahtui, että heidät vietiin Hengessä pois kasvojeni edestä, enkä minä nähnyt heitä.

30 Ja tapahtui, että enkeli puhui minulle jälleen sanoen: Katso! Ja minä katsoin, ja minä näin taivaiden aukenevan jälleen, ja minä näin aenkelien laskeutuvan ihmislasten luokse, ja he palvelivat heitä.

31 Ja hän puhui minulle jälleen sanoen: Katso! Ja minä katsoin, ja minä näin Jumalan Karitsan kulkevan ihmislasten keskuudessa. Ja minä näin joukoittain ihmisiä, jotka olivat sairaita ja joita kaikenlaiset taudit ja ariivaajat ja bsaastaiset henget ahdistivat; ja enkeli puhui ja näytti kaiken tämän minulle. Ja he cparantuivat Jumalan Karitsan voimasta, ja riivaajat ja saastaiset henget ajettiin ulos.

32 Ja tapahtui, että enkeli puhui minulle jälleen sanoen: Katso! Ja minä katsoin ja näin Jumalan Karitsan, että ihmiset ottivat hänet kiinni; niin, ikuisen Jumalan Poika oli maailman atuomittavana; ja minä näin ja todistan.

33 Ja minä, Nefi, näin, että hänet korotettiin aristille ja bsurmattiin maailman syntien tähden.

34 Ja kun hänet oli surmattu, minä näin maan ihmispaljoudet, että ne olivat kokoontuneet yhteen taistelemaan Karitsan apostoleja vastaan; sillä näin Herran enkeli niitä kahtatoista nimitti.

35 Ja maan ihmispaljous oli kokoontunut yhteen; ja minä näin, että se oli suuressa ja avarassa arakennuksessa, sen rakennuksen kaltaisessa, jonka isäni näki. Ja Herran enkeli puhui minulle jälleen sanoen: Katso maailmaa ja sen viisautta; niin, katso, Israelin huone on kokoontunut yhteen taistelemaan Karitsan kahtatoista apostolia vastaan.

36 Ja tapahtui, että minä näin ja todistan, että se suuri ja avara rakennus oli maailman aylpeys, ja se sortui, ja sen sortuminen oli tavattoman suuri. Ja Herran enkeli puhui minulle jälleen sanoen: Tällainen on oleva kaikkien niiden kansakuntien, sukujen, kielten ja kansojen tuho, jotka taistelevat Karitsan kahtatoista apostolia vastaan.