Pyhät kirjoitukset
1. Nefi 6


Luku 6

Nefi kirjoittaa siitä, mikä on Jumalan. Nefin tarkoituksena on saada ihmiset tulemaan Abrahamin Jumalan luokse ja pelastumaan. Noin 600–592 eKr.

1 Ja nyt minä, Nefi, en esitä isieni sukuluetteloa aikakirjani atässä osassa, enkä esitä sitä milloinkaan myöhemminkään näissä blevyissä, joita kirjoitan, sillä se esitetään aikakirjassa, jota cisäni on pitänyt; sen vuoksi en kirjoita sitä tähän kirjaan.

2 Sillä riittää, kun sanon, että me olemme aJoosefin jälkeläisiä.

3 Enkä minä välitä esittää tarkkaa selostusta kaikista isäni asioista, sillä niitä ei voi kirjoittaa anäihin levyihin, sillä haluan tilaa voidakseni kirjoittaa siitä, mikä on Jumalan.

4 Sillä vakaa tarkoitukseni on, että voisin asaada ihmiset btulemaan Abrahamin Jumalan ja Iisakin Jumalan ja Jaakobin Jumalan luokse ja pelastumaan.

5 Sen vuoksi en kirjoita sitä, mikä on amieluisaa maailmalle, vaan sitä, mikä on mieluisaa Jumalalle ja niille, jotka eivät ole maailmasta.

6 Sen vuoksi minä annan jälkeläisilleni käskyn, ettei heidän pidä täyttää näitä levyjä sellaisella, millä ei ole arvoa ihmislapsille.