1. Nefi 22
edellinen seuraava

Luku 22

Israel tullaan hajottamaan kaikkialle maan päälle. Pakanat ruokkivat ja ravitsevat Israelia evankeliumilla viimeisinä aikoina. Israel kootaan ja pelastetaan, ja jumalattomat palavat kuin oljenkorret. Perkeleen valtakunta hävitetään, ja Saatana sidotaan. Noin 589–570 eKr.

1 Ja nyt tapahtui, että kun minä, Nefi, olin lukenut nämä asiat, jotka oli kaiverrettu apronssilevyihin, veljeni tulivat luokseni ja sanoivat minulle: Mitä nämä sinun lukemasi asiat tarkoittavat? Katso, onko ne ymmärrettävä sen mukaisesti, mikä on hengellistä, mikä tapahtuu hengen mukaisesti eikä lihan?

2 Ja minä, Nefi, sanoin heille: Katso, ne ailmaistiin profeetalle bHengen äänellä, sillä Hengen avulla cprofeetoille ilmaistaan kaikki, mikä kohtaa ihmislapsia lihan mukaisesti.

3 Sen vuoksi ne asiat, joista minä olen lukenut, kuuluvat sekä aajallisiin että hengellisiin, sillä näyttää siltä, että Israelin huone bhajotetaan ennemmin tai myöhemmin kaikkialle maan päälle sekä kaikkien kansakuntien sekaan.

4 Ja katso, on jo monia, joista Jerusalemissa olevat eivät enää tiedä mitään. Niin, suurin osa kaikista aheimoista on bjohdatettu pois; ja ne ovat hajotettuina siellä täällä cmeren saarilla; ja missä ne ovat, kukaan meistä ei tiedä, paitsi että me tiedämme, että ne on johdatettu pois.

5 Ja sen jälkeen, kun ne on johdatettu pois, nämä asiat on profetoitu niistä sekä kaikista niistä, jotka tämän jälkeen hajotetaan ja sekoitetaan Israelin Pyhän tähden, sillä häntä vastaan he paaduttavat sydämensä; sen vuoksi heidät hajotetaan kaikkien kansakuntien sekaan, ja kaikki ihmiset avihaavat heitä.

6 Kuitenkin sen jälkeen, kun apakanat ovat heitä bruokkineet ja Herra on nostanut kätensä pakanoiden ylle ja pystyttänyt heidät viiriksi, ja heidän clapsiaan on kannettu heidän sylissänsä ja heidän tyttäriään on kannettu heidän olkapäillään, katso, nämä asiat, joista on puhuttu, ovat ajallisia; sillä tällaiset ovat Herran liitot meidän isiemme kanssa, ja se tarkoittaa meitä tulevina päivinä sekä kaikkia veljiämme, jotka ovat Israelin huonetta.

7 Ja se tarkoittaa, että tulee aika, sitten kun koko Israelin huone on hajotettu ja sekoitettu, jolloin Herra Jumala on nostava väkevän kansakunnan apakanoiden keskuudessa, aivan niin, tässä maassa; ja se bhajottaa meidän jälkeläisemme.

8 Ja kun meidän jälkeläisemme on hajotettu, Herra Jumala ryhtyy tekemään apakanoiden keskuudessa bihmeellistä tekoa, joka on oleva csuuriarvoinen meidän jälkeläisillemme; sen vuoksi sitä verrataan siihen, että pakanat ravitsevat heitä ja kantavat heitä sylissänsä ja olkapäillään.

9 Ja sillä on aarvoa myös pakanoille, eikä ainoastaan pakanoille vaan bkoko cIsraelin huoneelle niiden dliittojen ilmaisemiseksi, jotka taivaallinen Isä on tehnyt Abrahamin kanssa sanoen: Sinun ejälkeläistesi kautta tulevat fsiunatuiksi kaikki maan suvut.

10 Ja minä tahdon, veljeni, teidän tietävän, että kaikki suvut maan päällä eivät voi tulla siunatuiksi, ellei hän apaljasta käsivarttaan kansakuntien silmien edessä.

11 Sen vuoksi Herra Jumala ryhtyy paljastamaan käsivarttaan kaikkien kansakuntien silmien edessä antamalla liittonsa ja evankeliuminsa niille, jotka ovat Israelin huonetta.

12 Sen vuoksi hän tuo heidät jälleen pois orjuudesta, ja heidät akootaan yhteen perintömaihinsa; ja heidät tuodaan pois synkeydestä ja bpimeydestä, ja he tulevat tietämään, että cHerra on heidän dVapahtajansa ja heidän Lunastajansa, Israelin eVäkevä.

13 Ja sen suuren ja ailjettävän kirkon, joka on koko maan huora, veri on tuleva heidän itsensä päälle, sillä he bsotivat keskenänsä, ja heidän comien kättensä miekka iskee heidän omaan päähänsä, ja he juopuvat omasta verestään.

14 Ja jokainen akansakunta, joka sotii sinua vastaan, oi Israelin huone, käännytetään toinen toistansa vastaan, ja ne putoavat bkuoppaan, jonka ne kaivoivat saadaksensa Herran kansan satimeen. Ja kaikki, jotka ctaistelevat Siionia vastaan, hävitetään, ja se suuri huora, joka on vääristellyt Herran oikeat tiet, eli se suuri ja iljettävä kirkko, sortuu dtomuun, ja sen sortuminen on suuri.

15 Sillä katso, sanoo profeetta, joutuin tulee aika, jolloin Saatanalla ei ole enää valtaa ihmislasten sydämiin; sillä pian tulee päivä, jolloin kaikki ylpeät ja ne, jotka tekevät sitä, mikä on jumalatonta, ovat kuin aoljenkorsia; ja tulee päivä, jolloin heidät on bpoltettava.

16 Sillä pian tulee aika, jolloin Jumalan avihan täyteys vuodatetaan kaikkien ihmislasten päälle, sillä hän ei salli, että jumalattomat hävittävät vanhurskaat.

17 Sen vuoksi hän avarjelee bvanhurskaat voimallansa, vaikka hänen vihansa täyteyden olisi tultava ja vanhurskaat olisi varjeltava jopa niin, että heidän vihollisensa hävitettäisiin tulella. Sen vuoksi vanhurskaiden ei tarvitse pelätä, sillä näin sanoo profeetta: Heidät pelastetaan vaikka ikään kuin tulen kautta.

18 Katsokaa, veljeni, minä sanon teille, että tämän on pian tultava; aivan niin, veren ja tulen ja savupilvien on tultava; ja sen on tapahduttava tämän maan päällä; ja se kohtaa ihmisiä lihan mukaan, jos he haluavat paaduttaa sydämensä Israelin Pyhää vastaan.

19 Sillä katso, vanhurskaat eivät huku; sillä sen ajan on totisesti tultava, jolloin kaikki Siionia vastaan taistelevat erotetaan pois.

20 Ja Herra on varmasti valmistava keinon kansallensa toteuttaen Mooseksen sanat, jotka hän puhui sanoen: Herra, teidän Jumalanne, on teille nostava esiin aprofeetan, minun kaltaiseni; kuulkaa häntä kaikessa, mitä hän teille sanookin. Ja tapahtuu, että kaikki ne, jotka eivät sitä profeettaa kuule, berotetaan pois kansasta.

21 Ja nyt minä, Nefi, julistan teille, että tämä aprofeetta, josta Mooses puhui, oli Israelin Pyhä; sen vuoksi hän btuomitsee vanhurskaasti.

22 Eikä vanhurskaiden tarvitse pelätä, sillä he ovat niitä, joita ei sekoiteta. Mutta Perkeleen valtakunta perustetaan ihmislasten keskuuteen, mikä valtakunta perustetaan niiden keskuuteen, jotka ovat lihassa –

23 sillä joutuin tulee aika, jolloin kaikki akirkot, jotka perustetaan edun tavoittelemiseksi, ja kaikki ne, jotka perustetaan vallan saamiseksi lihan keskuudessa, ja ne, jotka perustetaan bsuosion saavuttamiseksi maailman silmissä, ja ne, jotka etsivät lihan himoja ja sitä, mikä on maailmasta, ja tekevät kaikenlaista pahaa, niin, sanalla sanoen kaikki ne, jotka kuuluvat Perkeleen valtakuntaan, ovat niitä, joiden tarvitsee pelätä ja vapista ja cväristä; he ovat niitä, jotka täytyy painaa maan tomuun; he ovat niitä, jotka täytyy dpolttaa kuin oljenkorret; ja tämä on profeetan sanojen mukaan.

24 Ja joutuin tulee aika, jolloin vanhurskaita pitää johdatettaman kuin ajuottovasikoita, ja Israelin Pyhän pitää hallitseman vallassa ja väkevyydessä ja voimassa ja suuressa kirkkaudessa.

25 Ja hän akokoaa lapsensa maan neljältä ilmansuunnalta, ja hän laskee lampaansa, ja he tuntevat hänet; ja on oleva yksi lauma ja yksi bpaimen; ja hän ruokkii lampaitaan, ja hänessä he löytävät claitumen.

26 Ja hänen kansansa vanhurskauden tähden aSaatanalla ei ole valtaa; sen vuoksi häntä ei voida päästää irti bmoniin vuosiin; sillä hänellä ei ole valtaa ihmisten sydämiin, sillä he elävät vanhurskaudessa, ja Israelin Pyhä challitsee.

27 Ja nyt, katso, minä, Nefi, sanon teille, että kaiken tämän on tultava lihan mukaan.

28 Mutta katso, kaikki kansakunnat, suvut, kielet ja kansat saavat olla turvassa Israelin Pyhässä, jos ne tekevät aparannuksen.

29 Ja nyt minä, Nefi, lopetan; sillä minä en rohkene toistaiseksi puhua enempää näistä asioista.

30 Ja nyt, veljeni, minä tahdon teidän tietävän, että asiat, jotka on kirjoitettu apronssilevyihin, ovat totta, ja ne todistavat, että ihmisen on oltava kuuliainen Jumalan käskyille.

31 Ja nyt, teidän ei pidä luulla, että minä ja isäni olemme ainoat, jotka ovat todistaneet niistä ja myös opettaneet niitä. Ja nyt, jos te olette kuuliaisia akäskyille ja kestätte loppuun asti, teidät pelastetaan viimeisenä päivänä. Ja näin on. Aamen.