Pyhät kirjoitukset
Moroni 4
edellinen seuraava

Luku 4

Se, kuinka vanhimmat ja papit siunaavat ja antavat sakramenttileivän, selitetään. Noin 401–421 jKr.

1 aTapa, jolla heidän bvanhimpansa ja pappinsa antoivat Kristuksen lihan ja veren seurakunnalle; ja he csiunasivat ja antoivat sen Kristuksen käskyjen mukaan; sen vuoksi me tiedämme tavan olevan oikea; ja vanhin tai pappi siunasi sen.

2 Ja he polvistuivat seurakunnan kanssa ja rukoilivat Isää Kristuksen nimessä, sanoen:

3 Oi Jumala, iankaikkinen Isä, me pyydämme sinua Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä siunaamaan ja pyhittämään tämän aleivän kaikkien niiden sieluille, jotka sitä nauttivat; jotta he söisivät Poikasi ruumiin bmuistoksi ja todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he ovat halukkaita ottamaan Poikasi cnimen päällensä ja muistamaan hänet aina ja pitämään hänen käskynsä, jotka hän on antanut heille, jotta hänen dHenkensä olisi aina heidän kanssansa. Aamen.