Pyhät kirjoitukset
Moroni 8
edellinen seuraava

Luku 8

Pienten lasten kastaminen on väärin ja iljettävää. Pienet lapset ovat eläviä Kristuksessa sovituksen tähden. Usko, parannus, sävyisyys ja sydämen nöyryys, Pyhän Hengen vastaanottaminen ja loppuun asti kestäminen johtavat pelastukseen. Noin 401–421 jKr.

1 aIsäni Mormonin kirje, kirjoitettu minulle, Moronille; ja se on kirjoitettu minulle pian sen jälkeen, kun minut oli kutsuttu palvelutyöhön. Ja tällä tavoin hän kirjoitti minulle, sanoen:

2 Rakas poikani Moroni, minä riemuitsen tavattomasti, että sinun Herrasi Jeesus Kristus on muistanut sinua ja on kutsunut sinut palvelukseensa ja pyhään työhönsä.

3 Minä muistan sinua aina rukouksissani, jatkuvasti rukoillen Isää Jumalaa hänen Pyhän Lapsensa Jeesuksen nimessä, että hän äärettömällä ahyvyydellään ja barmollaan varjelee sinua kestävässä uskossa hänen nimeensä loppuun asti.

4 Ja nyt, poikani, minä puhun sinulle siitä, mikä murehduttaa minua tavattomasti; sillä minua murehduttaa se, että teidän keskuudessanne syntyy akiistoja.

5 Sillä jos kuulemani on totta, teidän keskuudessanne on ollut kiistoja pienten lastenne kastamisesta.

6 Ja nyt, poikani, minä haluan sinun tekevän uutterasti työtä, jotta tämä karkea erhe saataisiin poistetuksi teidän keskuudestanne; sillä tätä tarkoitusta varten minä olen kirjoittanut tämän kirjeen.

7 Sillä heti kuultuani nämä asiat teistä minä kysyin asiaa Herralta. Ja Herran asana tuli minulle Pyhän Hengen voimasta, sanoen:

8 Kuuntele Kristuksen, Lunastajasi, Herrasi ja Jumalasi, sanoja. Katso, minä en tullut maailmaan kutsumaan vanhurskaita vaan syntisiä parannukseen; eivät aterveet tarvitse parantajaa vaan sairaat; ja nyt, pienet blapset ovat cterveitä, sillä he eivät kykene tekemään dsyntiä; sen tähden eAadamin kirous on minussa otettu heiltä pois, niin ettei sillä ole heihin valtaa, ja fympärileikkauksen laki on päättynyt minussa.

9 Ja tällä tavalla Pyhä Henki ilmaisi Jumalan sanan minulle; sen vuoksi, rakas poikani, minä tiedän sen olevan vakavaa pilkkaa Jumalan edessä, että te kastaisitte pieniä lapsia.

10 Katso, minä sanon sinulle, että tätä teidän tulee opettaa – parannusta ja kastetta niille, jotka ovat avastuullisia ja kykeneviä tekemään syntiä; niin, opettakaa vanhemmille, että heidän täytyy tehdä parannus ja ottaa kaste ja nöyrtyä pienten blastensa tavoin, niin he kaikki pelastuvat pienine lapsineen.

11 Eivätkä heidän pienet alapsensa tarvitse parannusta eivätkä kastetta. Katso, kaste on parannukseksi, jotta käskyt täytettäisiin syntien banteeksisaamiseksi.

12 Mutta pienet alapset ovat eläviä Kristuksessa maailman perustamisesta asti; ellei niin ole, Jumala on puolueellinen Jumala ja myös muuttuvainen Jumala ja berottelee ihmisiä, sillä kuinka monet pienet lapset ovatkaan kuolleet ilman kastetta!

13 Ja nyt, jos pienet lapset eivät voisi pelastua ilman kastetta, näiden olisi täytynyt mennä loputtomaan helvettiin.

14 Katso, minä sanon sinulle, että se, joka luulee pienten lasten tarvitsevan kastetta, on katkeruuden sapessa ja pahuuden kahleissa, sillä hänellä ei ole auskoa, toivoa eikä rakkautta; sen vuoksi, jos hänet otettaisiin pois hänen näin ajatellessaan, hänen olisi mentävä alas helvettiin.

15 Sillä kauheaa jumalattomuutta on luulla, että Jumala pelastaa yhden lapsen kasteen tähden ja toinen hukkuu, koska hän ei ole saanut kastetta.

16 Voi niitä, jotka vääristelevät Herran tiet tällä tavoin, sillä he hukkuvat, elleivät tee parannusta. Katso, minä puhun rohkeasti, koska olen saanut avaltuuden Jumalalta, enkä minä pelkää, mitä ihminen voi tehdä, sillä täydellinen brakkaus ckarkottaa kaiken pelon.

17 Ja minä olen täynnä aitoa arakkautta, joka on ikuista rakkautta; sen vuoksi kaikki lapset ovat minulle yhdenvertaisia; sen vuoksi minä rakastan pieniä blapsia täydellisellä rakkaudella, ja he ovat kaikki yhdenvertaisia ja pelastuksesta osallisia.

18 Sillä minä tiedän, ettei Jumala ole puolueellinen Jumala eikä muuttuvainen olento, vaan hän on amuuttumaton bkaikesta iankaikkisuudesta kaikkeen iankaikkisuuteen.

19 Pienet alapset eivät voi tehdä parannusta; sen vuoksi on kauheaa jumalattomuutta kieltää heiltä Jumalan puhtaat armoteot, sillä he ovat kaikki eläviä hänessä hänen barmonsa tähden.

20 Ja se, joka sanoo pienten lasten tarvitsevan kastetta, kieltää Kristuksen armoteot eikä pidä minkään arvoisena hänen asovitustaan ja hänen lunastuksensa voimaa.

21 Voi sellaisia, sillä he ovat kuoleman, ahelvetin ja bloputtoman piinan vaarassa. Minä puhun siitä rohkeasti; Jumala on käskenyt minua. Kuunnelkaa näitä sanoja ja ottakaa varteen, tai ne ovat teitä vastaan Kristuksen ctuomioistuimen edessä.

22 Sillä katso, kaikki pienet lapset ovat aeläviä Kristuksessa, ja samoin kaikki ne, jotka ovat ilman blakia. Sillä clunastuksen voima tulee kaikkien niiden osaksi, joilla ei ole lakia; sen vuoksi se, joka ei ole tuomittu, eli se, joka ei ole tuomion alainen, ei voi tehdä parannusta, eikä sellaisia kaste hyödytä lainkaan –

23 vaan se on pilkkaa Jumalan edessä, koska se kieltää Kristuksen armoteot ja hänen Pyhän Henkensä voiman ja panee turvan akuolleisiin tekoihin.

24 Katso, poikani, tällaista ei pidä olla, sillä aparannus on niille, jotka ovat tuomion alaisia ja rikotun lain kirouksen alaisia.

25 Ja aparannuksen ensi hedelmä on bkaste; ja kaste tulee uskosta käskyjen täyttämiseksi; ja käskyjen täyttäminen tuo syntien canteeksiannon;

26 ja syntien anteeksianto tuo asävyisyyden ja sydämen nöyryyden; ja sävyisyyden ja sydämen nöyryyden tähden tulee bPyhä Henki, joka cLohduttaja täyttää dtoivolla ja täydellisellä erakkaudella, joka rakkaus kestää fuutteran grukouksen avulla, kunnes tulee loppu, jolloin kaikki hpyhät saavat asua Jumalan luona.

27 Katso, poikani, minä kirjoitan sinulle vielä, ellen pian lähde lamanilaisia vastaan. Katso, tämän kansakunnan eli Nefin kansan aylpeys on koitunut sen tuhoksi, ellei se tee parannusta.

28 Rukoile sen puolesta, poikani, että parannus tulisi sen osaksi. Mutta katso, minä pelkään, että Henki on lakannut akiistelemästä sen kanssa; ja tässä osassa maata he yrittävätkin tukahduttaa kaiken Jumalalta tulevan voiman ja valtuuden, ja he bkieltävät Pyhän Hengen.

29 Ja hylättyään niin suuren tiedon, poikani, heidän täytyy pian menehtyä, jotta profeettojen puhumat profetiat, samoin kuin Vapahtajamme itsensä sanat toteutuisivat.

30 Jää hyvästi, poikani, kunnes kirjoitan sinulle tai tapaan sinut jälleen. Aamen.