Pyhät kirjoitukset
Moroni 3
edellinen seuraava


Luku 3

Vanhimmat asettavat pappeja ja opettajia kätten päällepanemisen kautta. Noin 401–421 jKr.

1 Tapa, jolla opetuslapset, joita kutsuttiin kirkon avanhimmiksi, basettivat pappeja ja opettajia –

2 rukoiltuaan Isää Kristuksen nimessä he panivat kätensä heidän päällensä ja sanoivat:

3 Jeesuksen Kristuksen nimessä minä asetan sinut papiksi (tai jos hänestä oli tuleva opettaja, minä asetan sinut opettajaksi) saarnaamaan parannusta ja syntien aanteeksiantoa Jeesuksen Kristuksen kautta pysymällä kestävänä uskossa hänen nimeensä loppuun asti. Aamen.

4 Ja tällä tavalla he aasettivat pappeja ja opettajia Jumalan ihmisille antamien blahjojen ja kutsumusten mukaisesti; ja he asettivat heidät Pyhän Hengen cvoimalla, joka oli heissä.