Pyhät kirjoitukset
Moroni 5


Luku 5

Sakramenttiviinin siunaamis- ja antamistapa selitetään. Noin 401–421 jKr.

1 aTapa, jolla viini siunataan ja annetaan. – Katso, he ottivat maljan ja sanoivat:

2 Oi Jumala, iankaikkinen Isä, me pyydämme sinua Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä siunaamaan ja pyhittämään tämän aviinin kaikkien niiden sieluille, jotka sitä juovat, jotta he tekisivät sen Poikasi veren bmuistoksi, joka on vuodatettu heidän tähtensä; jotta he todistaisivat sinulle, oi Jumala, iankaikkinen Isä, että he muistavat hänet aina, jotta hänen Henkensä olisi heidän kanssansa. Aamen.