Pyhät kirjoitukset
Moroni 6
edellinen seuraava

Luku 6

Parannuksen tekijät kastetaan ja otetaan vastaan ystävällisesti. Kirkon jäsenet, jotka tekevät parannuksen, saavat anteeksi. Kokouksia johdetaan Pyhän Hengen voimalla. Noin 401–421 jKr.

1 Ja nyt minä puhun akasteesta. Katso, vanhimmat, papit ja opettajat kastettiin; eikä heitä kastettu, elleivät he tuottaneet hedelmää, josta näkyi, että he olivat sen barvoisia.

2 Eivätkä he päästäneet ketään kasteelle, elleivät he tulleet asärkynein sydämin ja murtunein mielin ja todistaneet seurakunnalle, että he olivat todella tehneet parannuksen kaikista synneistään.

3 Eikä ketään päästetty kasteelle, elleivät he aottaneet päällensä Kristuksen nimeä päättäen palvella häntä loppuun asti.

4 Ja kun heidät oli päästetty kasteelle ja Pyhän Hengen voima oli vaikuttanut heihin ja apuhdistanut heidät, heidät luettiin Kristuksen kirkon kansaan; ja heidän bnimensä merkittiin muistiin, jotta heitä muistettaisiin ja ravittaisiin Jumalan hyvällä sanalla, heidän pitämisekseen oikealla tiellä, heidän pitämisekseen alati cvalppaina rukoilemaan, dluottaen yksin Kristuksen ansioihin, joka oli heidän uskonsa eperustaja ja täydelliseksi tekijä.

5 Ja aseurakunta kokoontui busein yhteen cpaastoamaan ja rukoilemaan ja puhumaan keskenään sielujensa parhaasta.

6 Ja se kokoontui usein yhteen nauttimaan leipää ja viiniä Herran Jeesuksen muistoksi.

7 Ja se piti tarkoin huolen siitä, ettei sen keskuudessa olisi apahuutta; ja kenen havaittiinkin tekevän pahaa, ja bkolme kirkkoon kuuluvaa todistajaa tuomitsi heidät cvanhinten edessä, ja elleivät he tehneet parannusta eivätkä dtunnustaneet, heidän nimensä epyyhittiin pois eikä heitä luettu Kristuksen kansaan.

8 Mutta aniin usein kuin he tekivät parannuksen ja etsivät anteeksiantoa vakain aikein, heille annettiin banteeksi.

9 Ja seurakunta ajohti heidän kokouksiansa Hengen vaikutuksen mukaisesti ja bPyhän Hengen voimalla, sillä niin kuin Pyhän Hengen voima johdatti heitä joko saarnaamaan tai kehottamaan tai rukoilemaan tai anomaan tai laulamaan, juuri niin tehtiin.