Pyhät kirjoitukset
Mooses 2


Luku 2

(Kesäkuu–lokakuu 1830)

Jumala luo taivaat ja maan. Kaikki elämänmuodot luodaan. Jumala luo ihmisen ja antaa kaiken muun hänen valtaansa.

1 Ja tapahtui, että Herra puhui Moosekselle sanoen: Katso, minä ailmoitan sinulle tästä btaivaasta ja tästä cmaasta; kirjoita sanat, jotka minä puhun. Minä olen Alku ja Loppu, dkaikkivaltias Jumala; eAinosyntyiseni kautta minä floin nämä; niin, alussa minä loin taivaan ja maan, jonka päällä sinä seisot.

2 Ja amaa oli vailla muotoa ja tyhjä; ja minä saatoin pimeyden nousemaan syvyyden päälle, ja minun Henkeni liikkui veden yllä; sillä minä olen Jumala.

3 Ja minä, Jumala, sanoin: Tulkoon avalo; ja valo tuli.

4 Ja minä, Jumala, näin valon; ja tuo valo oli ahyvä. Ja minä, Jumala, erotin valon pimeydestä.

5 Ja minä, Jumala, nimitin valon päiväksi, ja pimeyden minä nimitin yöksi; ja tämän minä tein voimani asanalla; ja tapahtui niin kuin olin bpuhunut; ja tuli ilta ja aamu, ensimmäinen cpäivä.

6 Ja vielä minä, Jumala, sanoin: Tulkoon ataivaankansi keskelle vettä, ja tapahtui niin, aivan niin kuin olin puhunut; ja minä sanoin: Erottakoon se vedet vesistä; ja niin tapahtui;

7 ja minä, Jumala, tein taivaankannen ja erotin avedet, niin, suuret vedet taivaankannen alla, vesistä, jotka olivat taivaankannen päällä, ja tapahtui niin, aivan niin kuin olin puhunut.

8 Ja minä, Jumala, nimitin kannen ataivaaksi; ja tuli ilta ja aamu, toinen päivä.

9 Ja minä, Jumala, sanoin: Kokoontukoot vedet yhteen taivaan alla ayhteen paikkaan, ja niin tapahtui; ja minä, Jumala, sanoin: Tulkoon kuivaa maata; ja niin tapahtui.

10 Ja minä, Jumala, nimitin kuivan kamaran amaaksi, ja yhteen kokoontuneet vedet minä nimitin mereksi. Ja minä, Jumala, näin, että kaikki, mitä olin tehnyt, oli hyvää.

11 Ja minä, Jumala, sanoin: Kasvakoon maa aruohoa, kasveja, jotka tuottavat siementä, hedelmäpuita, jotka tuottavat hedelmää lajinsa mukaan, ja puita, jotka tuottavat hedelmää, jossa on siementä itsessään maan päällä, ja tapahtui niin, aivan niin kuin olin puhunut.

12 Ja maa kasvoi ruohoa, jokainen kasvi tuotti siementä lajinsa mukaan, ja puu tuotti hedelmää, jossa oli siementä itsessään, lajinsa mukaan; ja minä, Jumala, näin, että kaikki, mitä olin tehnyt, oli hyvää.

13 Ja tuli ilta ja aamu, kolmas päivä.

14 Ja minä, Jumala, sanoin: Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä ja osoittamassa määräaikoja ja päiviä ja vuosia;

15 ja ne olkoot valoina taivaankannessa antamassa valoa maan päälle; ja tapahtui niin.

16 Ja minä, Jumala, tein kaksi suurta valoa, suuremman avalon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä; ja suurempi valo oli aurinko, ja pienempi valo oli kuu; ja myös tähdet tehtiin, niin, minun sanani mukaan.

17 Ja minä, Jumala, asetin ne taivaankanteen antamaan valoa maan päälle

18 ja auringon hallitsemaan päivää ja kuun hallitsemaan yötä ja erottamaan valon pimeydestä; ja minä, Jumala, näin, että kaikki, mitä olin tehnyt, oli hyvää.

19 Ja tuli ilta ja aamu, neljäs päivä.

20 Ja minä, Jumala, sanoin: Tuottakoot vedet runsaasti liikkuvia olentoja, joissa on elämä, ja lintuja, jotka voivat lentää maan yläpuolella avoimella taivaalla.

21 Ja minä, Jumala, loin suuret avalaat ja kaikki elävät olennot, jotka liikkuvat ja joita vedet tuottivat runsaasti, lajinsa mukaan, ja kaikki siivekkäät linnut lajinsa mukaan; ja minä, Jumala, näin, että kaikki, mitä olin luonut, oli hyvää.

22 Ja minä, Jumala, siunasin ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja alisääntykää ja täyttäkää meren vedet; ja linnut lisääntykööt maan päällä.

23 Ja tuli ilta ja aamu, viides päivä.

24 Ja minä, Jumala, sanoin: Tuottakoon maa eläviä olentoja lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja villieläimet lajinsa mukaan; ja niin tapahtui;

25 ja minä, Jumala, tein villieläimet lajinsa mukaan, karjaeläimet lajinsa mukaan ja kaikki, jotka matelevat maan päällä, lajinsa mukaan; ja minä, Jumala, näin, että kaikki tämä oli hyvää.

26 Ja minä, Jumala, sanoin aAinosyntyiselleni, joka oli minun luonani alusta asti: bTehkäämme ihminen ckuvaksemme, kaltaiseksemme; ja niin tapahtui. Ja minä, Jumala, sanoin: dVallitkoot he meren kaloja ja ilman lintuja ja karjaeläimiä ja koko maata ja kaikkia matelijoita, joita matelee maan päällä.

27 Ja minä, aJumala, loin ihmisen omaksi kuvakseni, Ainosyntyiseni kuvaksi minä hänet loin; mieheksi ja naiseksi minä loin heidät.

28 Ja minä, Jumala, siunasin heidät ja sanoin heille: Olkaa hedelmälliset ja alisääntykää ja täyttäkää maa, ja ottakaa se valtaanne, ja vallitkaa meren kaloja ja ilman lintuja ja jokaista elävää olentoa, joka liikkuu maan päällä.

29 Ja minä, Jumala, sanoin ihmiselle: Katso, minä olen antanut sinulle kaikki siementä tuottavat kasvit, joita on kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tuottavaa puun hedelmää; sinulle se on aravinnoksi.

30 Ja kaikille maan eläimille ja kaikille ilman linnuille ja kaikille, jotka matelevat maan päällä ja joille minä suon elämän, annetaan kaikki puhtaat kasvit ravinnoksi; ja tapahtui niin, aivan niin kuin olin puhunut.

31 Ja minä, Jumala, katsoin kaikkea, mitä olin tehnyt, ja katso, kaikki, mitä olin tehnyt, oli sangen ahyvää; ja tuli ilta ja aamu, bkuudes päivä.