Pyhät kirjoitukset
Nimisivu


Kallisarvoinen
helmi

Valikoima
Joseph Smithin,
Myöhempien Aikojen Pyhien
Jeesuksen Kristuksen Kirkon
ensimmäisen profeetan,
näkijän ja ilmoituksensaajan,
ilmoituksia ja käännöksiä sekä
hänen sanelemiaan kirjoituksia

Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko

Salt Lake City, Utah, USA