Pyhät kirjoitukset
Johdanto


Johdanto

Kallisarvoinen helmi on valikoima oivallista aineistoa, joka koskettelee monia merkittäviä Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskon ja opin puolia. Nämä osat ovat profeetta Joseph Smithin kääntämiä ja tuottamia, ja useimmat niistä julkaistiin kirkon aikakauslehdissä hänen aikanaan.

Ensimmäisen aineistokokoelman, jolla oli nimenä Kallisarvoinen helmi, laati vuonna 1851 vanhin Franklin D. Richards, joka oli silloin kahdentoista neuvoston jäsen ja Britannian lähetyskentän johtaja. Kirjan tarkoituksena oli saattaa helpommin tavoitettaviksi eräitä tärkeitä artikkeleita, joiden leviäminen oli ollut vähäistä Joseph Smithin aikana. Kun kirkon jäsenmäärä kasvoi Euroopassa ja Amerikassa, syntyi tarve tuoda tämä aineisto saataville. Kallisarvoista helmeä käytettiin laajalti, ja myöhemmin siitä tuli kirkon pyhä kirja ensimmäisen presidenttikunnan ja yleiskonferenssin päätöksellä Salt Lake Cityssä 10. lokakuuta 1880.

Kirjan kokoonpano on muuttunut useita kertoja kirkon tarpeiden mukaan. Vuonna 1878 lisättiin Mooseksen kirjan osia, joita ei ollut ensimmäisessä laitoksessa. Vuonna 1902 Kallisarvoisesta helmestä poistettiin eräitä osia, jotka oli julkaistu myös Opissa ja liitoissa. Jako lukuihin ja jakeisiin alaviitteineen tehtiin vuonna 1902. Ensimmäinen kaksipalstainen painos, jossa oli hakemisto, julkaistiin vuonna 1921. Muita muutoksia ei tehty ennen huhtikuuta 1976, jolloin lisättiin kaksi ilmoitusta. Vuonna 1979 nuo kaksi ilmoitusta siirrettiin Kallisarvoisesta helmestä Oppiin ja liittoihin, jossa ne ovat nyt lukuina 137 ja 138. Nykyiseen laitokseen on tehty joitakin muutoksia tekstin saattamiseksi yhdenmukaiseksi varhaisempien asiakirjojen kanssa.

Seuraavassa on lyhyt johdanto nykyiseen sisältöön:

  1. Valittuja kohtia Mooseksen kirjasta. Ote Joseph Smithin kesäkuussa 1830 aloittaman raamatunkäännöksen Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta.

  2. Abrahamin kirja. Innoitettu käännös Abrahamin kirjoituksista. Joseph Smith aloitti kääntämisen vuonna 1835 saatuaan eräitä egyptiläisiä papyruksia. Käännös julkaistiin sarjana Times and Seasons -lehdessä Nauvoossa Illinoisissa 1. maaliskuuta 1842 alkaen.

  3. Joseph Smith – Matteus. Ote Joseph Smithin raamatunkäännöksessä olevasta Matteuksen todistuksesta (ks. jakeista Oppi ja liitot 45:60–61 jumalallista kehotusta aloittaa Uuden testamentin kääntäminen).

  4. Joseph Smith – historia. Otteita Joseph Smithin virallisesta todistuksesta ja historiasta. Joseph Smith kirjureineen laati historian vuosina 1838–1839, ja se julkaistiin sarjana Times and Seasons -lehdessä Nauvoossa Illinoisissa 15. maaliskuuta 1842 alkaen.

  5. Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon uskonkappaleet. Joseph Smithin lausunto, joka julkaistiin Times and Seasons -lehdessä 1. maaliskuuta 1842 kirkon lyhyen historian mukana, josta käytettiin yleisesti nimitystä Wentworth-kirje.