Pyhät kirjoitukset
Mooses 8


Luku 8

(Helmikuu 1831)

Metuselah profetoi. Nooa ja hänen poikansa saarnaavat evankeliumia. Suuri jumalattomuus vallitsee. Kutsua parannukseen ei oteta varteen. Jumala säätää kaiken lihan hävitettäväksi vedenpaisumuksella.

1 Ja Henokin koko elinaika oli neljäsataakolmekymmentä vuotta.

2 Ja tapahtui, ettei aMetuselahia, Henokin poikaa, otettu, jotta Herran liitot, jotka hän teki Henokin kanssa, täyttyisivät; sillä hän teki tosiaan Henokin kanssa liiton, että Nooa tulisi hänen kupeidensa hedelmästä.

3 Ja tapahtui, että Metuselah profetoi, että kaikki maan valtakunnat lähtisivät hänen kupeistansa (Nooan kautta), ja hän otti kunnian itsellensä.

4 Ja maahan tuli suuri nälänhätä, ja Herra kirosi maan ankaralla kirouksella, ja monet sen asukkaista kuolivat.

5 Ja tapahtui, että Metuselah eli satakahdeksankymmentäseitsemän vuotta, ja hänelle syntyi Lemek;

6 ja Metuselah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataakahdeksankymmentäkaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä;

7 ja Metuselahin koko elinaika oli yhdeksänsataakuusikymmentäyhdeksän vuotta, ja hän kuoli.

8 Ja Lemek eli satakahdeksankymmentäkaksi vuotta, ja hänelle syntyi poika,

9 ja hän antoi hänelle nimeksi aNooa ja sanoi: Tämä poika lohduttaa meitä, mitä tulee työhömme ja kättemme uurastukseen sen maan tähden, jonka Herra on bkironnut.

10 Ja Lemek eli Nooan syntymän jälkeen viisisataayhdeksänkymmentäviisi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä;

11 ja Lemekin koko elinaika oli seitsemänsataaseitsemänkymmentäseitsemän vuotta, ja hän kuoli.

12 Ja Nooa oli neljäsataaviisikymmentä vuotta vanha, ja hänelle asyntyi Jafet; ja neljäkymmentäkaksi vuotta myöhemmin hänelle syntyi bSeem vaimosta, joka oli Jafetin äiti, ja kun hän oli viisisataa vuotta vanha, hänelle syntyi cHaam.

13 Ja aNooa ja hänen poikansa bkuulivat Herraa ja ottivat varteen, ja heitä kutsuttiin Jumalan cpojiksi.

14 Ja kun nämä ihmiset alkoivat lisääntyä maan päällä ja heille syntyi tyttäriä, ihmisten apojat näkivät, että nuo tyttäret olivat kauniita, ja he ottivat heitä vaimoiksi, keitä halusivat.

15 Ja Herra sanoi Nooalle: Poikiesi tyttäret ovat amyyneet itsensä; sillä katso, minun vihani on syttynyt ihmisten poikia vastaan, sillä he eivät tahdo kuulla minun ääntäni.

16 Ja tapahtui, että Nooa profetoi ja opetti Jumalan asioita, niin kuin alussa oli.

17 Ja Herra sanoi Nooalle: Ei minun Henkeni ainaisesti akiistele ihmisen kanssa, sillä hänen tulee tietää, että kaiken blihan on kuoltava; kuitenkin hänen aikansa olkoon satakaksikymmentä vuotta; ja elleivät ihmiset tee parannusta, minä lähetän ctulvat heidän ylitsensä.

18 Ja noina aikoina maan päällä oli ajättiläisiä, ja he tavoittelivat Nooaa ottaakseen hänen henkensä; mutta Herra oli Nooan kanssa, ja Herran bvoima oli hänen päällänsä.

19 Niin Herra aasetti bNooan oman cjärjestyksensä mukaan ja käski hänen mennä djulistamaan hänen evankeliumiaan ihmislapsille, sellaisena kuin se annettiin Henokille.

20 Ja tapahtui, että Nooa kutsui ihmislapsia aparannukseen, mutta he eivät kuulleet hänen sanojansa,

21 ja vielä, kuunneltuaan häntä he tulivat hänen eteensä ja sanoivat: Katso, me olemme Jumalan poikia; emmekö ole ottaneet itsellemme ihmisten tyttäriä? Ja emmekö me asyö ja juo, mene naimisiin ja naita? Ja meidän vaimomme synnyttävät meille lapsia, ja nämä ovat mahtavia miehiä, jotka ovat muinaisten miesten, sangen kuuluisien miesten kaltaisia. Eivätkä he kuulleet Nooan sanoja.

22 Ja Jumala näki, että ihmisten ajumalattomuus oli tullut suureksi maan päällä; ja kaikki olivat ylpistyneet sydämensä bajatusten kuvitelmissa ja olivat vain pahoja kaiken aikaa.

23 Ja tapahtui, että Nooa asaarnasi yhä kansalle sanoen: Kuulkaa ja ottakaa varteen minun sanani;

24 auskokaa ja tehkää parannus synneistänne ja ottakaa bkaste Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, nimeen, samoin kuin isämme, niin te saatte Pyhän Hengen, jotta kaikki asiat voidaan cilmaista teille, mutta ellette tee tätä, tulvat tulevat päällenne; he eivät kuitenkaan kuulleet.

25 Ja Nooaa murehdutti, ja hänen sydäntänsä särki sen vuoksi että Herra oli tehnyt ihmisen maan päälle, ja hän murehti sitä sydämessään.

26 Ja Herra sanoi: Minä hävitän aihmisen, jonka olen luonut, maan päältä, sekä ihmisen että eläimet ja matelijat ja ilman linnut; sillä Nooaa murehdutti, että minä olen luonut ne ja että minä olen tehnyt ne; ja hän on huutanut minua avuksi; sillä he ovat tavoitelleet hänen henkeänsä.

27 Ja näin Nooa sai aarmon Herran silmissä; sillä Nooa oli vanhurskas mies ja bnuhteeton sukupolvessaan, ja hän cvaelsi Jumalan kanssa, kuten hänen kolme poikaansakin Seem, Haam ja Jafet vaelsivat.

28 Maa oli aturmeltunut Jumalan edessä, ja se oli täynnä väkivaltaa.

29 Ja Jumala katsoi maata, ja katso, se oli turmeltunut, sillä kaikki liha oli turmellut tiensä maan päällä.

30 Ja Jumala sanoi Nooalle: Kaiken lihan loppu on tullut minun eteeni, sillä maa on täynnä väkivaltaa; ja katso, minä ahävitän kaiken lihan maan päältä.