Pyhät kirjoitukset
2. Nefi 33


Luku 33

Nefin sanat ovat totta. Ne todistavat Kristuksesta. Ne, jotka uskovat Kristukseen, uskovat Nefin sanoihin, jotka tulevat olemaan todistuksena tuomioistuimen edessä. Noin 559–545 eKr.

1 Ja nyt minä, Nefi, en voi kirjoittaa kaikkea sitä, mitä kansani keskuudessa opetettiin; enkä minä ole avoimallinen kirjoittamisessa kuten puhumisessa; sillä kun ihminen bpuhuu Pyhän Hengen voimalla, Pyhän Hengen voima vie sen ihmislasten sydämiin.

2 Mutta katso, on monia, jotka apaaduttavat sydämensä Pyhää Henkeä vastaan, niin ettei sillä ole heissä sijaa; sen vuoksi he hylkäävät paljon sellaista, mikä on kirjoitettu, eivätkä pidä sitä minkään arvoisena.

3 Mutta minä, Nefi, olen kirjoittanut sen, minkä olen kirjoittanut, ja pidän sitä asuuriarvoisena, ja etenkin omalle kansalleni. Sillä minä brukoilen alati sen puolesta päivällä, ja silmäni kostuttavat päänaluseni yöllä sen tähden; ja minä huudan Jumalani puoleen uskossa, ja minä tiedän, että hän kuulee huutoni.

4 Ja minä tiedän, että Herra Jumala pyhittää rukoukseni kansani hyväksi. Ja sanat, jotka minä olen heikkoudessa kirjoittanut, tehdään sille avahvoiksi, sillä ne bsaavat sen tekemään hyvää; ne antavat sille tiedon sen isistä; ja ne puhuvat Jeesuksesta ja saavat sen uskomaan häneen ja kestämään loppuun asti, mikä on ciankaikkinen elämä.

5 Ja ne puhuvat aankarasti syntiä vastaan, totuuden bselkeyden mukaisesti; sen vuoksi kukaan ihminen ei tule olemaan vihoissaan sanoista, jotka olen kirjoittanut, paitsi jos hän on Perkeleen hengestä.

6 Minä riemuitsen selkeydestä; minä riemuitsen totuudesta; minä riemuitsen Jeesuksestani, sillä hän on alunastanut minun sieluni helvetistä.

7 Minä tunnen arakkautta kansaani kohtaan, ja minulla on suuri usko Kristukseen, että saan tavata monta sielua tahrattomana hänen tuomioistuimensa edessä.

8 Minä tunnen rakkautta ajuutalaisia kohtaan – sanon juutalaisia, koska tarkoitan niitä, joiden luota tulin.

9 Minä tunnen rakkautta myös apakanoita kohtaan. Mutta katso, kenenkään näiden puolesta en voi toivoa, elleivät he btee sovintoa Kristuksen kanssa ja mene sisälle ckapeasta portista ja dkulje ekaitaa polkua, joka johtaa elämään, ja pysy sillä polulla koetusajan loppuun asti.

10 Ja nyt, rakkaat veljeni sekä juutalaiset ja kaikki te maan ääret, kuulkaa näitä sanoja ja auskokaa Kristukseen; ja ellette usko näitä sanoja, uskokaa Kristukseen. Ja jos te uskotte Kristukseen, te uskotte näihin bsanoihin, sillä ne ovat Kristuksen csanoja, ja hän on antanut ne minulle; ja ne dopettavat kaikkia ihmisiä tekemään hyvää.

11 Ja päätelkää itse, eivätkö ne ole Kristuksen sanoja – sillä Kristus on osoittava teille avoimalla ja suurella kirkkaudella viimeisenä päivänä, että ne ovat hänen sanojaan; ja te ja minä seisomme kasvotusten hänen btuomioistuimensa edessä; ja te tulette tietämään, että hän on käskenyt minua kirjoittamaan nämä asiat heikkoudestani huolimatta.

12 Ja minä rukoilen Isää Kristuksen nimessä, että monet meistä, elleivät kaikki, voivat pelastua hänen avaltakuntaansa sinä suurena ja viimeisenä päivänä.

13 Ja nyt, rakkaat veljeni, kaikki, jotka olette Israelin huonetta, ja kaikki te maan ääret, minä puhun teille kuin tomusta ahuutavan ääni: Jääkää hyvästi, kunnes se suuri päivä on tuleva.

14 Ja teille, jotka ette tahdo päästä osallisiksi Jumalan hyvyydestä ja kunnioittaa juutalaisten asanoja sekä minun bsanojani ja niitä sanoja, jotka lähtevät Jumalan Karitsan suusta, katso, teille minä jätän ikuiset hyvästit, sillä nämä sanat ctuomitsevat teidät viimeisenä päivänä.

15 Sillä se, minkä minä sinetöin maan päällä, esitetään teitä vastaan atuomioistuimen edessä; sillä näin Herra on käskenyt minua, ja minun on toteltava. Aamen.