Pyhät kirjoitukset
Eter 1


Eterin kirja

Jerediläisten aikakirja, otettu niistä kahdestakymmenestäneljästä levystä, jotka Limhin kansa löysi kuningas Moosian aikana.

Luku 1

Moroni lyhentää Eterin kirjoitukset. Eterin sukuluettelo esitetään. Jerediläisten kieltä ei sekoiteta Babylonin tornilla. Herra lupaa johdattaa heidät oivalliseen maahan ja tehdä heistä suuren kansakunnan.

1 Ja nyt minä, aMoroni, ryhdyn kertomaan niistä muinaisista asukkaista, jotka Herran bkäsi hävitti tässä pohjoisessa maassa.

2 Ja minä otan kertomukseni niistä akahdestakymmenestäneljästä levystä, jotka Limhin kansa löysi, ja sitä kutsutaan Eterin kirjaksi.

3 Ja koska minä arvelen, että tämän aikakirjan ensimmäinen osa, joka puhuu maailman sekä Aadamin luomisesta ja sisältää kertomuksen siitä ajasta aina suureen atorniin asti ja kaikesta, mitä ihmislasten keskuudessa tapahtui siihen aikaan asti, on juutalaisilla –

4 sen tähden minä en kirjoita niitä asioita, jotka tapahtuivat aAadamin ajoista siihen aikaan asti, mutta ne ovat levyissä; ja joka ne löytää, hänellä on valta saada täydellinen kertomus.

5 Mutta katso, minä en esitä täydellistä kertomusta, vaan osan kertomuksesta minä esitän, tornilta aina siihen asti, kun he tuhoutuivat.

6 Ja tällä tavalla minä esitän kertomuksen. Tämän aikakirjan kirjoitti aEter, ja hän oli Koriantorin jälkeläinen.

7 Koriantor oli Moronin poika.

8 Ja Moron oli Etemin poika.

9 Ja Etem oli Ahan poika.

10 Ja Aha oli Setin poika.

11 Ja Set oli Siblonin poika.

12 Ja Siblon oli Komin poika.

13 Ja Kom oli Koriantumin poika.

14 Ja Koriantum oli Amnigaddan poika.

15 Ja Amnigadda oli Aaronin poika.

16 Ja Aaron oli Hetin jälkeläinen, ja Het oli Heartomin poika.

17 Ja Heartom oli Libin poika.

18 Ja Lib oli Kisin poika.

19 Ja Kis oli Koromin poika.

20 Ja Korom oli Leevin poika.

21 Ja Leevi oli Kimin poika.

22 Ja Kim oli Moriantonin poika.

23 Ja Morianton oli Riplakisin jälkeläinen.

24 Ja Riplakis oli Sesin poika.

25 Ja Ses oli Hetin poika.

26 Ja Het oli Komin poika.

27 Ja Kom oli Koriantumin poika.

28 Ja Koriantum oli Emerin poika.

29 Ja Emer oli Omerin poika.

30 Ja Omer oli Sulen poika.

31 Ja Sule oli Kibin poika.

32 Ja Kib oli Orihan poika, ja Oriha oli Jeredin poika;

33 joka aJered tuli veljensä ja heidän perheidensä kanssa ja muutamien muiden ja heidän perheidensä kanssa suurelta tornilta siihen aikaan, kun Herra bsekoitti ihmisten kielen ja vannoi vihassaan, että heidät hajotettaisiin kaikkialle maan cpäälle; ja Herran sanan mukaisesti ihmiset hajotettiin.

34 Ja koska aJeredin veli oli kookas ja väkevä mies ja Herran suuresti suosima mies, hänen veljensä Jered sanoi hänelle: Huuda Herran puoleen, ettei hän sekoita meitä, niin ettemme ymmärtäisi sanojamme.

35 Ja tapahtui, että Jeredin veli huusi Herran puoleen, ja Herra tunsi myötätuntoa Jerediä kohtaan; sen tähden hän ei sekoittanut Jeredin kieltä, eikä Jerediä ja hänen veljeään sekoitettu.

36 Silloin Jered sanoi veljelleen: Huuda jälleen Herran puoleen, niin kenties hän kääntää pois vihansa niistä, jotka ovat ystäviämme, niin ettei hän sekoita heidän kieltään.

37 Ja tapahtui, että Jeredin veli huusi Herran puoleen, ja Herra tunsi myötätuntoa heidän ystäviään ja näiden perheitäkin kohtaan, niin ettei heitä sekoitettu.

38 Ja tapahtui, että Jered puhui jälleen veljelleen sanoen: Mene ja kysy Herralta, ajaako hän meidät pois maasta, ja jos hän ajaa meidät pois maasta, huuda hänen puoleensa, minne meidän on mentävä. Ja kenties Herra vie meidät maahan, joka on aoivallisempi kuin mikään muu koko maailmassa. Ja jos niin käy, olkaamme uskollisia Herralle, jotta saisimme sen perinnöksemme.

39 Ja tapahtui, että Jeredin veli huusi Herran puoleen sen mukaisesti, mitä Jeredin suu oli puhunut.

40 Ja tapahtui, että Herra kuuli Jeredin veljeä ja tunsi myötätuntoa häntä kohtaan ja sanoi hänelle:

41 Mene ja kokoa yhteen kaikenlaiset katraasi, sekä urokset että naaraat, ja myös kaikenlaista maan siementä, ja aperheesi, ja myös veljesi Jered ja hänen perheensä, ja myös bystäväsi ja heidän perheensä, ja Jeredin ystävät ja heidän perheensä.

42 Ja kun olet tehnyt tämän, amene heidän edellään alas laaksoon, joka on pohjoisessa. Ja siellä minä kohtaan sinut, ja minä kuljen sinun bedelläsi maahan, joka on coivallisempi kuin mikään muu maa maailmassa.

43 Ja siellä minä siunaan sinua ja jälkeläisiäsi ja nostan itselleni sinun jälkeläisistäsi ja veljesi jälkeläisistä ja niiden jälkeläisistä, jotka lähtevät kanssasi, suuren kansakunnan. Eikä koko maan päällä tule olemaan suurempaa kansakuntaa kuin se, jonka minä nostan itselleni sinun jälkeläisistäsi. Ja näin minä teen sinulle, koska olet näin pitkän aikaa huutanut minun puoleeni.