Pyhät kirjoitukset
Alma 38


Alman käskyt pojalleen Siblonille.

Käsittää luvun 38.

Luku 38

Siblonia vainottiin vanhurskauden tähden. Pelastus on Kristuksessa, joka on maailman elämä ja valo. Hillitse kaikki intohimosi. Noin 74 eKr.

1 Poikani, kallista korvasi sanoilleni, sillä minä sanon sinulle samoin kuin sanoin Helamanille, että mikäli sinä pidät Jumalan käskyt, sinä menestyt maassa; ja mikäli sinä et pidä Jumalan käskyjä, sinut erotetaan pois hänen luotaan.

2 Ja nyt, poikani, minä luotan siihen, että saan sinusta suurta iloa vakautesi ja uskollisuutesi tähden Jumalalle; sillä kuten sinä olet nuoruudessasi alkanut turvautua Herraan Jumalaasi, aivan samoin toivon sinun aedelleenkin pitävän hänen käskynsä, sillä siunattu on se, joka bkestää loppuun asti.

3 Minä sanon sinulle, poikani, että minulla on jo ollut sinusta suurta iloa uskollisuutesi ja uutteruutesi ja kärsivällisyytesi ja pitkämielisyytesi tähden asoramilaisten kansan keskuudessa.

4 Sillä minä tiedän, että sinä olit kahleissa; niin, ja minä tiedän myös, että sinua kivitettiin sanan tähden; ja sinä kestit kaiken tämän akärsivällisesti, koska Herra oli bkanssasi; ja nyt sinä tiedät, että Herra vapautti sinut.

5 Ja nyt, poikani Siblon, minä tahdon sinun muistavan, että siinä määrin kuin sinä panet aturvasi Jumalaan, siinä määrin sinut myös bvapautetaan koettelemuksistasi ja cvastoinkäymisistäsi ja ahdingoistasi ja sinut ylennetään viimeisenä päivänä.

6 Nyt, poikani, minä en tahdo sinun luulevan, että minä tiedän nämä asiat itsestäni, vaan Jumalan Henki, joka on minussa, ilmaisee nämä asiat minulle; sillä ellen olisi asyntynyt Jumalasta, en olisi tiennyt näitä asioita.

7 Mutta katso, Herra lähetti suuressa armossaan aenkelinsä julistamaan minulle, että minun oli lopetettava btuhotyö hänen kansansa keskuudessa; niin, ja minä olen nähnyt enkelin kasvoista kasvoihin, ja hän puhui minun kanssani, ja hänen äänensä oli kuin ukkonen, ja se järisytti koko maata.

8 Ja tapahtui, että minä olin kolme päivää ja kolme yötä mitä katkerimmassa sielun tuskassa ja piinassa; enkä minä saanut syntejäni aanteeksi, ennen kuin huusin armoa Herralta Jeesukselta Kristukselta. Mutta katso, minä huusin hänen puoleensa ja löysin rauhan sielulleni.

9 Ja nyt, poikani, minä olen kertonut sinulle tämän, jotta oppisit viisautta, jotta oppisit minulta, ettei ole amitään muuta keinoa tai tapaa, jolla ihminen voi pelastua, kuin vain Kristuksessa ja Kristuksen kautta. Katso, hän on maailman elämä ja bvalo. Katso, hän on totuuden ja vanhurskauden sana.

10 Ja nyt, samoin kuin sinä olet alkanut opettaa sanaa, samoin tahdon sinun opettavan edelleen; ja minä tahdon sinun olevan uuttera ja itsesi hillitsevä kaikessa.

11 Katso, ettet ylpisty kopeuteen; niin, katso, ettet akersku omasta viisaudestasi etkä suuresta voimastasi.

12 Ole rohkea mutta älä määräile, ja katso myös, että hillitset kaikki intohimosi, jotta täyttyisit rakkaudella; katso, että vältät joutilaisuutta.

13 Älä rukoile niin kuin soramilaiset, sillä sinä olet nähnyt, että he rukoilevat, jotta ihmiset kuulisivat, ja jotta heitä ylistettäisiin viisaudestaan.

14 Älä sano: Oi Jumala, minä kiitän sinua, että me olemme aparempia kuin veljemme; vaan sano: Oi Herra, anna anteeksi minun bansiottomuuteni ja muista veljiäni armossa – niin, tunnusta ansiottomuutesi Jumalan edessä kaikkina aikoina.

15 Ja Herra siunatkoon sieluasi ja ottakoon sinut viimeisenä päivänä vastaan valtakuntaansa istuutumaan rauhassa. Mene nyt, poikani, ja opeta sanaa tälle kansalle. Ole vakaa. Poikani, jää hyvästi.