Pyhät kirjoitukset
Alma 10


Luku 10

Lehi polveutui Manassesta. Amulek kertoo, kuinka enkeli käski hänen pitää huolta Almasta. Vanhurskaiden rukousten ansiosta kansa säästyy. Jumalattomat lainopettajat ja tuomarit laskevat perustuksen kansan tuholle. Noin 82 eKr.

1 Nyt nämä ovat asanat, jotka bAmulek saarnasi ihmisille, jotka olivat Ammonihan maassa, sanoen:

2 Minä olen Amulek; minä olen Aminadin jälkeläisen Ismaelin pojan Giddonan poika; ja tämä oli se sama Aminadi, joka käänsi kirjoituksen, joka oli temppelin seinällä ja jonka Jumalan sormi oli kirjoittanut.

3 Ja Aminadi oli Jerusalemin maasta tulleen Lehin pojan Nefin jälkeläinen, joka Lehi oli sen aJoosefin, jonka hänen veljiensä kädet bmyivät Egyptiin, pojan cManassen jälkeläinen.

4 Ja katso, minä olen myös mies, jonka maine ei ole vähäinen kaikkien niiden keskuudessa, jotka minut tuntevat; niin, ja katso, minulla on monia sukulaisia ja aystäviä, ja olen myös hankkinut paljon rikkauksia ahkerilla käsilläni.

5 Kuitenkaan minä kaikesta tästä huolimatta en ole koskaan tiennyt paljon Herran teistä ja hänen asalaisuuksistaan ja ihmeellisestä voimastaan. Sanoin, etten ollut koskaan tiennyt paljon näistä asioista, mutta katso, minä erehdyn, sillä minä olen nähnyt paljon hänen salaisuuksistaan ja hänen ihmeellisestä voimastaan, aivan niin, tämän kansan hengissä säilymisessä.

6 Kuitenkin minä paadutin sydämeni, sillä minua akutsuttiin monta kertaa, enkä tahtonut bkuulla; minä siis tiesin näistä asioista, vaikka en tahtonut tietää; sen tähden minä jatkoin kapinoimista Jumalaa vastaan sydämeni jumalattomuudessa aina tämän seitsemännen kuukauden neljänteen päivään asti, mikä on tuomarien hallituskauden kymmenentenä vuonna.

7 Ollessani matkalla katsomaan erästä hyvin läheistä sukulaista, katso, Herran aenkeli ilmestyi minulle ja sanoi: Amulek, palaa omaan taloosi, sillä sinun on ruokittava Herran profeettaa, eli pyhää miestä, joka on valittu Jumalan mies, sillä hän on bpaastonnut monta päivää tämän kansan syntien tähden, ja hän on nälissään, ja sinun on cotettava hänet vastaan taloosi ja ruokittava häntä, ja hän on siunaava sinua ja sinun huonettasi, ja Herran siunaus on oleva sinun ja huoneesi päällä.

8 Ja tapahtui, että minä tottelin enkelin ääntä ja käännyin takaisin taloani kohti. Ja ollessani menossa sinne tapasin sen amiehen, josta enkeli oli sanonut minulle: Ota hänet vastaan taloosi – ja katso, se oli tämä sama mies, joka on puhunut teille siitä, mikä on Jumalan.

9 Ja enkeli sanoi minulle, että hän on apyhä mies; sen vuoksi minä tiedän, että hän on pyhä mies, koska sen sanoi Jumalan enkeli.

10 Ja vielä minä tiedän, että ne asiat, joista hän on todistanut, ovat totta, sillä katso, minä sanon teille, että niin totta kuin Herra elää, niin hän on lähettänyt aenkelinsä ilmoittamaan nämä asiat minulle; ja tämän hän on tehnyt sillä aikaa, kun tämä Alma on basunut talossani.

11 Sillä katso, hän on asiunannut minun huonettani, hän on siunannut minua ja naisiani ja lapsiani ja isääni ja omaisiani, aivan niin, kaikkia minun sukulaisiani hän on siunannut, ja Herran siunaus on ollut päällämme hänen puhumiensa sanojen mukaisesti.

12 Ja nyt, kun Amulek oli puhunut nämä sanat, kansa alkoi olla ihmeissään nähdessään, että oli aenemmän kuin yksi todistaja todistamassa niistä asioista, joista heitä syytettiin, ja myös tulevista asioista, sen profetian hengen mukaisesti, joka heissä oli.

13 Mutta heidän joukossaan oli muutamia, jotka aikoivat kuulustella heitä saadakseen heidät viekkailla ajuonillaan kiinni heidän sanoistaan, löytääkseen todisteita heitä vastaan, jotta he voisivat luovuttaa heidät tuomareilleen tuomittaviksi lain mukaisesti ja jotta heidät voitaisiin surmata tai heittää vankilaan sen rikoksen mukaisesti, jonka he saisivat näyttämään heidän tekemältään tai josta he voisivat todistaa heitä vastaan.

14 Nyt ne miehet yrittivät hävittää heidät, ja he olivat alainopettajia, jotka kansa oli palkannut tai nimittänyt toimeenpanemaan lakia oikeudenkäyntiensä aikana eli kansan rikosoikeudenkäynneissä tuomarien edessä.

15 Nyt nämä lainopettajat olivat oppineet kansan kaikki juonet ja viekkauden, ja tämä teki heistä taitavia ammatissaan.

16 Ja tapahtui, että he alkoivat kuulustella Amulekia saadakseen hänet siten puhumaan ristiin eli vastoin itse puhumiaan sanoja.

17 Nyt he eivät tienneet, että Amulek saattoi tietää heidän aikeistaan. Mutta tapahtui heidän alkaessaan kuulustella häntä, että hän atiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille: Oi teitä, jumalaton ja kieroutunut bsukupolvi, te lainopettajat ja tekopyhät, sillä te laskette Perkeleen perustuksia; sillä te asetatte cansoja ja pyydyksiä saadaksenne kiinni Jumalan pyhät.

18 Te laaditte suunnitelmia avääristelläksenne vanhurskaiden tiet ja vetääksenne Jumalan vihan päällenne, jopa tämän kansan täydelliseksi tuhoksi.

19 Niin, syystä sanoi Moosia, joka oli viimeinen kuninkaamme, kun hän aikoi luopua kuninkuudesta eikä hänellä ollut ketään, kenelle sen antaa, joten hän määräsi, että tätä kansaa tulee hallita sen omilla äänillä – niin, syystä hän sanoi, että jos tulisi aika, jolloin tämä kansa äänellään avalitsisi pahuuden, eli jos tulisi aika, jolloin tämä kansa lankeaisi rikkomukseen, se olisi kypsä tuhoon.

20 Ja nyt minä sanon teille, että syystä Herra tuomitsee teidän pahat tekonne; syystä hän huutaa tälle kansalle aenkeliensä äänellä: Tehkää te parannus, tehkää parannus, sillä taivaan valtakunta on käsillä.

21 Niin, syystä hän huutaa enkeliensä äänellä: aMinä tulen alas kansani keskuuteen oikeus ja oikeudenmukaisuus käsissäni.

22 Niin, ja minä sanon teille, että ilman niiden vanhurskaiden arukouksia, joita nyt on maassa, teitä rangaistaisiin jo nyt täydellisellä tuholla, ei kuitenkaan bvedenpaisumuksella, kuten ihmisiä Nooan aikana, vaan nälänhädällä ja ruttotaudilla ja miekalla.

23 Mutta vanhurskaiden arukousten tähden te säästytte; nyt sen tähden, jos te karkotatte vanhurskaat keskuudestanne, Herra ei estä kättään vaan käy hehkuvassa vihassaan teitä vastaan; silloin teitä lyödään nälänhädällä ja ruttotaudilla ja miekalla, ja baika on pian käsillä, ellette tee parannusta.

24 Ja nyt tapahtui, että ihmiset vihastuivat vielä enemmän Amulekille, ja he huusivat sanoen: Tämä mies herjaa meidän lakejamme, jotka ovat oikeudenmukaisia, ja meidän viisaita lainopettajiamme, jotka olemme valinneet.

25 Mutta Amulek ojensi kätensä ja huusi vielä voimallisemmin heille sanoen: Oi teitä, jumalaton ja kieroutunut sukupolvi, miksi Saatana on saanut niin suuren vallan teidän sydämessänne? Miksi antaudutte hänelle, niin että hän saa teidät valtaansa asokaistakseen silmänne, niin että ette ymmärrä sanoja, jotka puhutaan niiden totuuden mukaisesti?

26 Sillä katso, olenko minä todistanut teidän lakianne vastaan? Te ette ymmärrä; te sanotte, että minä olen puhunut teidän lakianne vastaan, mutta minä en ole, vaan olen puhunut lakinne puolesta, teidän tuomioksenne.

27 Ja nyt, katso, minä sanon teille, että tämän kansan tuhon perustus alkaa olla laskettu teidän alainopettajienne ja tuomarienne vääryydellä.

28 Ja nyt tapahtui, että kun Amulek oli puhunut nämä sanat, kansa huusi häntä vastaan sanoen: Nyt me tiedämme, että tämä mies on Perkeleen lapsi, sillä hän on avalehdellut meille; sillä hän on puhunut meidän lakiamme vastaan. Ja nyt hän sanoo, ettei hän ole puhunut sitä vastaan.

29 Ja vielä hän on herjannut meidän lainopettajiamme ja tuomareitamme.

30 Ja tapahtui, että lainopettajat panivat sen sydämeensä pitääkseen nämä asiat mielessä häntä vastaan.

31 Ja heidän joukossaan oli eräs, jonka nimi oli Seesrom. Nyt hän oli ensimmäisenä asyyttämässä Amulekia ja Almaa, koska hän oli etevimpiä heidän joukostaan ja hänellä oli paljon liiketoimia kansan keskuudessa.

32 Nyt näiden lainopettajien tarkoituksena oli voiton saanti; ja he saivat voittoa työnsä mukaisesti.