Pyhät kirjoitukset
Alma 15


Luku 15

Alma ja Amulek menevät Sidomiin ja perustavat seurakunnan. Alma parantaa Seesromin, joka liittyy kirkkoon. Monia kastetaan, ja kirkko menestyy. Alma ja Amulek menevät Sarahemlaan. Noin 81 eKr.

1 Ja tapahtui, että Alman ja Amulekin käskettiin lähteä siitä kaupungista; ja he lähtivät ja tulivat aina Sidomin maahan asti; ja katso, sieltä he löysivät kaikki ne ihmiset, jotka olivat lähteneet aAmmonihan maasta, jotka oli bkarkotettu ja joita oli kivitetty, koska he uskoivat Alman sanoihin.

2 Ja he kertoivat heille kaiken, mitä oli tapahtunut heidän avaimoilleen ja lapsilleen, ja myös itsestään ja bvoimastaan, jolla he olivat vapautuneet.

3 Ja myös Seesrom makasi sairaana Sidomissa, polttavassa kuumeessa, joka oli aiheutunut hänen mielensä suurista ahdistuksista hänen ajumalattomuutensa vuoksi, sillä hän luuli, ettei Almaa ja Amulekia enää ollut; ja hän luuli, että heidät oli surmattu hänen pahuutensa tähden. Ja tämä suuri synti ja hänen monet muut syntinsä raastoivat hänen mieltään, kunnes se kävi tavattoman raskaaksi, eikä siitä ollut vapautusta; sen tähden häntä alkoi korventaa polttava hehku.

4 Nyt, kun hän kuuli, että Alma ja Amulek olivat Sidomin maassa, hänen sydämensä alkoi rohkaistua; ja hän lähetti heille heti sanan pyytäen heitä tulemaan luoksensa.

5 Ja tapahtui, että he menivät heti noudattaen sanomaa, jonka hän oli lähettänyt heille; ja he menivät Seesromin taloon; ja he löysivät hänet hänen vuoteeltaan sairaana, hyvin heikkona polttavasta kuumeesta; ja myös hänen mielensä oli tavattoman raskas hänen pahojen tekojensa tähden; ja heidät nähdessään hän ojensi kätensä ja pyysi heiltä, että he parantaisivat hänet.

6 Ja tapahtui, että Alma sanoi hänelle ottaen häntä kädestä: aUskotko sinä Kristuksen pelastavaan voimaan?

7 Ja hän vastasi ja sanoi: Kyllä, minä uskon joka sanan, mitä sinä olet opettanut.

8 Ja Alma sanoi: Jos sinä uskot Kristuksen lunastukseen, sinut voidaan aparantaa.

9 Ja hän sanoi: Kyllä, minä uskon sinun sanojesi mukaisesti.

10 Ja silloin Alma huusi Herran puoleen sanoen: Oi Herra, meidän Jumalamme, armahda tätä miestä ja aparanna hänet hänen uskonsa mukaisesti, joka on Kristukseen.

11 Ja kun Alma oli sanonut nämä sanat, Seesrom ahypähti jaloilleen ja alkoi kävellä; ja tämä tapahtui kaikkien ihmisten suureksi hämmästykseksi; ja tieto tästä kulki kautta koko Sidomin maan.

12 Ja Alma kastoi Seesromin Herralle, ja hän alkoi siitä lähtien saarnata kansalle.

13 Ja Alma perusti Sidomin maahan seurakunnan ja vihki maahan pappeja ja opettajia kastamaan Herralle jokaisen, joka halusi tulla kastetuksi.

14 Ja tapahtui, että heitä oli monia, sillä heitä kerääntyi yhteen koko seudulta ympäri Sidomia, ja heidät kastettiin.

15 Mutta mitä tulee niihin ihmisiin, jotka olivat Ammonihan maassa, he pysyivät yhä kovasydämisenä ja uppiniskaisena kansana, eivätkä he tehneet parannusta synneistään vaan lukivat Alman ja Amulekin voiman kokonaan Perkeleen ansioksi; sillä he olivat aNehorin uskonsuuntaa eivätkä uskoneet parannuksen tekoon synneistään.

16 Ja tapahtui, että Alma ja Amulek – sillä Amulek oli aluopunut Jumalan sanan tähden kaikesta kullastaan ja hopeastaan ja kalleuksistaan, jotka olivat Ammonihan maassa, ja ne, jotka olivat kerran olleet hänen ystäviään, ja myös hänen isänsä ja hänen sukulaisensa olivat hänet bhylänneet;

17 sen tähden Alma perustettuaan seurakunnan Sidomiin ja nähtyään suuren apysähdyksen, niin, nähtyään, että ihmiset lakkasivat olemasta sydämeltään kopeita ja alkoivat bnöyrtyä Jumalan edessä ja alkoivat kokoontua pyhäkköihinsä cpalvelemaan Jumalaa alttarin edessä, dvalvoen ja rukoillen alati, että heidät pelastettaisiin Saatanalta ja ekuolemalta ja tuholta –

18 nyt, kuten sanoin, nähtyään kaiken tämän Alma otti sen tähden Amulekin mukaansa ja tuli Sarahemlan maahan ja vei hänet omaan taloonsa ja auttoi häntä hänen ahdistuksissaan ja vahvisti häntä Herrassa.

19 Ja näin päättyi Nefin kansan tuomarien hallituskauden kymmenes vuosi.