Tutkimisen apuneuvoja
Toimitukset


Toimitukset

Pyhiä menoja ja seremonioita. Toimitukset koostuvat teoista, joilla on hengellistä merkitystä.

Kirkossa suoritettavia toimituksia ovat sairaan voitelu ja siunaus (Jaak. 5:14–15), sakramentin siunaaminen (OL 20:77, 79), upotuskaste (Matt. 3:16; OL 20:72–74), lapsen siunaaminen (OL 20:70), Pyhän Hengen antaminen (OL 20:68; 33:15), pappeuden antaminen (OL 84:6–16; 107:41–52), temppelitoimitukset (OL 124:39) sekä vihkiminen uuteen ja ikuiseen avioliittoon (OL 132:19–20).

Sijaistoimitus

Elävän henkilön kuolleen puolesta suorittama uskonnollinen toimitus. Nämä toimitukset astuvat voimaan vasta kun ne, joiden puolesta ne on tehty, hyväksyvät ne sekä pitävät niihin liittyvät liitot ja kun lupauksen Pyhä Henki sinetöi heidät. Nykyisin sijaistoimituksia tehdään temppeleissä.