Tutkimisen apuneuvoja
Avioliitto


Avioliitto

Miehen ja naisen välinen laillinen liitto tai sopimus, joka tekee heistä aviomiehen ja vaimon. Jumala sääti avioliiton (OL 49:15).

Avioliiton uusi ja ikuinen liitto

Evankeliumin lain mukaan ja pyhän pappeuden valtuudella suoritettu vihkiminen on voimassa kuolevaisessa elämässä ja iankaikkisuudessa. Kelvolliset miehet ja naiset, jotka siten sinetöidään avioliittoon temppelissä, voivat pysyä miehenä ja vaimona kautta iankaikkisuuden.

Eriuskoisten avioliitto

Eri tavalla uskovan ja erilaista uskoa osoittavan miehen ja naisen välinen avioliitto.

Pluraaliavioliitto

Miehen avioliitto kahden tai useamman elossa olevan vaimon kanssa. Miehellä on lupa olla vain yksi vaimo, ellei Herra käske ilmoituksessa toisin (MK Jaak. 2:27–30). Ilmoituksen mukaan pluraaliavioliittoa harjoitettiin pappeuden avaimia hallussaan pitäneen profeetan käskystä Vanhan testamentin aikoina ja palautetun kirkon varhaisina aikoina (OL 132:34–40, 45). Sitä ei enää harjoiteta kirkossa (VJ 1); nykyisin mies, jolla on enemmän kuin yksi vaimo, ei voi olla Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon jäsen.