Urim og tummim
    Footnotes

    Urim og tummim

    Redskaper forberedt av Gud for å gjøre det lettere for mennesker å motta åpenbaring og hjelpe dem med å oversette språk. På hebraisk betyr disse ordene “lys og fullkommenhet”. Urim og tummim består av to stener innfattet i sølvbuer — av og til brukt sammen med en brystplate (L&p 17:1; JS—H 1:35, 42, 52). Denne jord vil bli en stor urim og tummim i sin helliggjorte og udødelige tilstand (L&p 130:6–9).