Himmel
    Footnotes
    Theme

    Himmel

    Ordet himmel har i Skriftene to forskjellige betydninger, (1) det sted hvor Gud bor, og som i fremtiden vil være et hjem for de hellige (1M 28:12; Sal 11:4; Mat 6:9) og (2) himmelrommet omkring jorden (1M 1:1, 17; 2M 24:10). Himmelen er avgjort ikke det samme som paradis, som er det midlertidige oppholdssted for trofaste ånder som har levd og avgått ved døden her på jorden. Etter døden på korset avla Jesus et besøk i paradis, men på den tredje dag fortalte han Maria at han ennå ikke hadde vært hos Faderen (Luk 23:39–44; Joh 20:17; L&p 138:11–37).