Embede, embedsmann
    Footnotes
    Theme

    Embede, embedsmann

    En stilling med myndighet og ansvar i en organisasjon — i Skriftene ofte brukt for å betegne en stilling med prestedømmets myndighet — men kan også betegne de plikter som er knyttet til stillingen eller til den person som har stillingen.