Handlefrihet
    Footnotes

    Handlefrihet

    Den evne og den store anledning Gud gir menneskene til å velge og til å handle på egenhånd.