Hellighet
    Footnotes

    Hellighet

    Åndelig og moralsk fullkommenhet. Hellighet innebærer at en person har et rent hjerte og rene hensikter.