Messingplater
    Footnotes
    Theme

    Messingplater

    En opptegnelse om jødene fra begynnelsen av og ned til år 600 f. Kr. som inneholdt mye av det profetene har skrevet (1 Ne 5:10–16). Denne opptegnelsen ble oppbevart av Laban, som var en av jødenes eldster i Jerusalem. Mens Lehi og hans familie oppholdt seg i villmarken, sendte Lehi sine sønner tilbake til Jerusalem for å hente denne opptegnelsen (1 Ne 3–4). (Flere opplysninger står foran i Mormons bok under overskriften “En kort forklaring om Mormons bok”.)