Tempel, Herrens hus
  Footnotes
  Theme

  Tempel, Herrens hus

  Bokstavelig talt Herrens hus. Herren har alltid befalt sitt folk å bygge templer — hellige bygninger hvor verdige hellige kan utføre evangeliets hellige seremonier og ordinanser — for seg selv og for de døde. Herren besøker sine templer, og disse bygningene er de aller helligste av alle steder for tilbedelse.

  Det tabernakel som ble bygget av Moses og Israels barn, var et transportabelt tempel som israelittene brukte under utvandringen fra Egypt.

  Det mest kjente tempel som er nevnt i Bibelen, er det Salomo bygget i Jerusalem (2 Krøn 2–5). Det ble ødelagt i år 600 f.Kr. av babylonerne og ble bygget opp igjen av Serubabel nesten hundre år senere (Esr 1–6). En del av dette templet ble brent ned i år 37 f.Kr. og ble senere bygget opp igjen av Herodes den store. Romerne ødela templet i år 70 e.Kr.

  I Mormons bok ble Guds rettferdige tilhengere inspirert til å bygge templer og dyrke Gud der (2 Ne 5:16; Mosiah 1:18; 3 Ne 11:1). Å bygge og bruke et tempel på riktig måte er tegn på den sanne kirke i en hvilken som helst evangelieutdeling, også i den gjenopprettede kirke i vår egen tid. I denne evangelieutdeling var templet i Kirtland det første som ble bygget og innviet til Herren. Etter den tid er templer blitt innviet i mange land rundt omkring i verden.