Død, åndelig
  Footnotes
  Theme

  Død, åndelig

  Adskillelse fra Gud og hans innflytelse — å dø fra det som hører til rettferdighet. Lucifer og en tredjedel av himmelens hærskarer led en åndelig død da de ble kastet ut av himmelen (L&p 29:36–37).

  Åndelig død kom inn i verden ved Adams fall (Moses 6:48). Dødelige mennesker som har onde tanker, ord og gjerninger, er åndelig sett døde, selv om de fortsatt lever på jorden (1 Tim 5:6). Gjennom Jesu Kristi forsoning og lydighet mot evangeliets prinsipper og ordinanser, kan menn og kvinner bli renset fra synd og seire over den åndelige død.

  Åndelig død forekommer også etter det jordiske legemes død. Både oppstandne skapninger og djevelen og hans engler vil bli dømt. De som med vitende og vilje har gjort opprør mot evangeliets lys og sannhet, vil lide en åndelig død. Denne død kalles ofte for den annen død (Alma 12:16; Hel 14:16–19; L&p 76:36–38).