Rehabeam
    Footnotes
    Theme

    Rehabeam

    Sønn av kong Salomo i Det gamle testamente. Han etterfulgte sin far og regjerte i Jerusalem i 17 år (1 Kong 11:43; 14:21, 31). I Rehabeams regjeringstid ble riket delt, og vi fikk Israel i nord og Juda i syd (1 Kong 11:31–36; 12:19–20). Rehabeam regjerte over Juda rike.