Timoteus, brevene til
  Footnotes
  Theme

  Timoteus, brevene til

  To bøker i Det nye testamente. Begge var opprinnelig brev som Paulus skrev til Timoteus.

  Første Timoteus

  Det første brevet skrev Paulus etter sitt første fengselsopphold. Han hadde skilt lag med Timoteus i Efesus, men hadde tenkt å komme tilbake senere (1 Tim 3:14). Imidlertid trodde Paulus han kom til å bli forsinket, og derfor skrev han til Timoteus — kanskje fra Makedonia (1 Tim 1:3) — for å gi ham råd og oppmuntring om hvordan han skulle ivareta sine plikter.

  I kapittel 1 hilser Paulus ham og gir ham sine instruksjoner om tåpelige spekulasjoner som begynte å få innpass i Kirken. Kapittel 2–3 gir rettledning om offentlig tilbedelse og om prestenes karakter og oppførsel. Kapittel 4–5 inneholder en beskrivelse av frafallet i de siste dager og en advarsel om hvordan Timoteus’ menighet skal behandles. Kapittel 6 er en formaning om å være trofast og unngå verdslig rikdom.

  Andre Timoteus

  Det andre brevet skrev Paulus under sitt andre fengselsopphold og like før han led martyrdøden. Det inneholder apostelens siste ord, og viser at han gikk døden i møte med stort mot og en enestående tillit.

  I kapittel 1 hilser Paulus Timoteus og gir ham en utfordring. Kapittel 2–3 inneholder forskjellige advarsler og retningslinjer og utfordrer ham til å møte de farer som ligger foran ham. Kapittel 4 er et budskap til venner av Paulus og gir råd om hvordan han skal behandle apostater.