Anti-Nephi-Lehis folk
    Footnotes
    Theme

    Anti-Nephi-Lehis folk

    Et navn i Mormons bok, gitt til de lamanitter som ble omvendt av Mosiahs sønner. Etter sin omvendelse forble disse menneskene, som også ble kalt Ammons folk, trofaste livet ut (Alma 23:4–7, 16–17; 27:20–27).