Daniel
  Footnotes
  Theme

  Daniel

  Hovedpersonen i Daniels bok i Det gamle testamente, en Guds profet og en mann med stor tro.

  Vi vet ikke noe om hans foreldre, men det later til at han var av kongelig byrd (Dan 1:3). Han ble ført som fange til Babylon hvor han fikk navnet Beltsasar (Dan 1:6–7). Daniel og tre andre av de bortførte nektet å spise kongens mat av religiøse grunner (Dan 1:8–16).

  Daniel ble begunstiget av Nebukadnesar og Darius fordi han hadde Guds kraft til å tyde drømmer (Dan 2; 4). Han leste og tydet også skriften på veggen (Dan 5). Hans fiender sammensverget seg mot ham, og han ble kastet i en løvehule, men Herren bevarte hans liv (Dan 6).

  Daniels bok

  Boken er i to avdelinger: Kapittel 1–6 forteller om Daniel og hans tre kamerater, kapittel 7–12 om profetiske syner som Daniel hadde. Boken lærer hvor viktig det er å være trofast mot Gud, og viser at Herren velsigner de trofaste.

  Et viktig bidrag boken gir, er tydningen av kong Nebukadnesars drøm. I drømmen fremstilles Guds rike i de siste dager som en sten som blir revet løs fra fjellet. Stenen vil rulle frem inntil den fyller hele jorden (Dan 2; se også L&p 65:2).