Markus
  Footnotes
  Theme

  Markus

  I Det nye testamente — Johannes Markus var sønn av Maria som bodde i Jerusalem (Apg 12:12). Han kan også ha vært fetter (eller nevø) av Barnabas (Kol 4:10). Han var sammen med Paulus og Barnabas på deres første misjonsreise, sluttet seg til dem i Jerusalem og forlot dem i Perge (Apg 12:25; 13:5, 13). Senere reiste han sammen med Barnabas til Kypros (Apg 15:37–39). Han var sammen med Paulus i Rom (Kol 4:10; Filem 1:24), og med Peter i Babylon (sannsynligvis i Rom) (1 Pet 5:13). Til slutt var han sammen med Timoteus i Efesus (2 Tim 4:11).

  Markus-evangeliet

  Den andre boken i Det nye testamente. Markus-evangeliet ble muligens skrevet under Peters veiledning. Formålet er å fortelle om Herren som lever og virker blant menneskene som Guds Sønn. Med kraft og ydmykhet forteller Markus hvilket inntrykk Jesus gjorde på sine tilhørere. Ifølge tradisjonen besøkte Markus Egypt etter Peters død, organiserte en menighet i Alexandria og led martyrdøden.

  For kapittelsammendrag, se under Evangelier.