Judas
  Footnotes
  Theme

  Judas

  I Det nye testamente, en av Jesu brødre og sannsynligvis forfatteren av Judas’ brev (Mat 13:55; Jud 1:1).

  Judas’ brev

  Denne boken er et brev fra Judas til noen hellige som hadde blitt svake i troen. De ble svekket av dem som hevdet at de var kristne, men som var umoralske og dyrket hedenske avguder, og krevde å bli fritatt for å adlyde den moralske lov. Judas ønsket å vekke de hellige så de kunne forstå hvilken åndelig fare de befant seg i, og oppmuntre dem til å være trofaste.

  Verdt å merke seg hos Judas er vers 6 som forteller om krigen i himmelen, og at Lucifer og hans engler ble kastet ut fra denne førjordiske tilstand (Abr 3:26–28), og vers 14–15 hvor han siterer en profeti av Enok.