Fariseere
    Footnotes
    Theme

    Fariseere

    En religiøs gruppe blant jødene i Det nye testamente. Navnet antyder det å være adskilt eller skilt ut. Fariseerne roste seg av at de strengt etterlevde Moseloven og holdt seg borte fra alt som hadde med hedningefolkene å gjøre. De trodde på et liv etter døden, på oppstandelsen og at det fantes engler og ånder. De trodde også at muntlig lov og tradisjoner (vedtekter) var like viktige som skrevne lover. Deres lære gjorde gudsdyrkelse til et spørsmål om å følge et regelverk, og bidro til åndelig hovmot. De var årsak til at mange jøder tvilte på Kristus og hans evangelium. Frelseren fordømte fariseerne og deres virksomhet i Matteus 23, Markus 7:1–23, og i Lukas 11:37–44.