Nøkler, prestedømmets
    Footnotes
    Theme

    Nøkler, prestedømmets

    Nøkler er retten til å presidere, eller det er den fullmakt som er gitt til mennesket fra Gud, til å styre, kontrollere og lede Guds prestedømme på jorden. Prestedømsbærere som kalles til å presidere i stillinger, mottar nøkler fra dem som har myndighet over dem. Prestedømsbærere bruker prestedømmet bare innenfor de grenser som er trukket opp av dem som innehar nøklene. Kirkens president innehar alle prestedømmets nøkler (L&p 107:65–67, 91–92; 132:7).