Studiehjelpemidler
Nøkler, prestedømmets


Nøkler, prestedømmets

Nøkler er retten til å presidere, eller det er den fullmakt som er gitt til mennesket fra Gud, til å styre, kontrollere og lede Guds prestedømme på jorden. Prestedømsbærere som kalles til stillinger som innebærer å presidere, mottar nøkler fra dem som har myndighet over dem. Prestedømsbærere bruker prestedømmet bare innenfor de grenser som er trukket opp av dem som innehar nøklene. Kirkens president er den eneste person på jorden som innehar og som er bemyndighet til å utøve alle prestedømmets nøkler (L&p 107:65–67, 91–92; 132:7).