Barn
    Footnotes
    Theme

    Barn

    En ung person som ennå ikke har nådd pubertetsalderen. Fedre og mødre skal lære sine barn å være lydige mot Guds vilje. Barn er uten synd inntil de når ansvarsalderen (Moroni 8:22; L&p 68:27).