Forklarelse (transfiguration)
  Footnotes
  Theme

  Forklarelse (transfiguration)

  En tilstand de personer befinner seg i som midlertidig har forandret sitt utseende og sin natur — de er med andre ord blitt løftet opp på et høyere åndelig plan — så de kan tåle himmelske skapningers nærvær og herlighet.

  Kristi forklarelse

  Peter, Jakob og Johannes så Herren herliggjort og forklaret foran seg. Tidligere hadde Herren lovet at Peter skulle motta nøklene til himmelens rike (Mat 16:13–19; 17:1–9; Mark 9:2–10; Luk 9:28–36; 2 Pet 1:16–18). Under denne viktige begivenhet ga Frelseren, Moses og Elias (Elijah) — ifølge løfte — prestedømmets nøkler til Peter, Jakob og Johannes. Med disse nøkler hadde apostlene fullmakt til å fortsette rikets arbeide etter Jesu himmelfart.

  Joseph Smith lærte at på forklarelsens berg ble Peter, Jakob og Johannes også forklaret, og i et syn så de jorden slik den vil bli i sin fremtidige forherligede tilstand (L&p 63:20–21). De så Moses og Elijah — to forvandlede skapninger — og de hørte Faderens røst som sa: “Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag. Hør ham!” (Mat 17:5).

  Forklarede skapninger