Førstefødselsrett
    Footnotes
    Theme

    Førstefødselsrett

    En arverett som tilhører den førstefødte sønn. I videste forstand omfatter førstefødselsretten alle rettigheter og enhver arv som overføres til en person når han blir født inn i en familie og en kultur.