Studiehjelpemidler
Forkynne
forrige neste


Forkynne

Å gi et budskap som gir en bedre forståelse av et prinsipp eller en læresetning i evangeliet.