Studiehjelpemidler
Forkynne


Forkynne

Å gi et budskap som gir en bedre forståelse av et prinsipp eller en læresetning i evangeliet.