Lukas
  Footnotes
  Theme

  Lukas

  Forfatteren av Lukas-evangeliet og Apostlenes gjerninger i Det nye testamente og en av Paulus’ misjonærledsagere. Han hadde greske foreldre og var lege (Kol 4:14). Lukas hadde god utdannelse og sa han var en av apostelen Paulus’ ledsagere da han sluttet seg til ham i Troas (Apg 16:10–11). Lukas var også sammen med Paulus i Filippi på hans siste reise til Jerusalem (Apg 20:6), og de to var sammen helt til de kom til Rom. Lukas var også sammen med Paulus da han for annen gang satt fengslet i Rom (2 Tim 4:11). Ifølge tradisjonen døde han som martyr.

  Lukas-evangeliet

  En beretning Lukas skrev om Jesus Kristus og hans virksomhet her på jorden. Apostlenes gjerninger er en fortsettelse av Lukas-evangeliet. Lukas etterlot seg en velskrevet beretning om Jesu virksomhet, og fremstilte Jesus som Frelser både for jøde og hedning. Han skrev mye om hva Jesus lærte og hva han foretok seg. Det er bare hos Lukas vi finner beretningen om Gabriel som besøker Sakarias og Maria (Luk 1), om hyrdene som besøker Jesus-barnet (Luk 2:8–18), om Jesus i templet da han var tolv år (Luk 2:41–52), om de sytti som kalles og sendes ut (Luk 10:1–24), om Jesus som svettet blodsdråper (Luk 22:44), om Jesus som samtaler med tyven på korset (Luk 23:39–43), og om Jesus som spiser fisk og honning etter sin oppstandelse (Luk 24:42–43).

  For kapittelsammendrag se under Evangelier.