Forbanne, forbannelser
  Footnotes
  Theme

  Forbanne, forbannelser

  En forbannelse, slik ordet er brukt i Skriftene, vil si at guddommelig lov kommer til anvendelse. Den åpner adgang for eller innebærer straffedommer, og forteller hvilke konsekvenser dette har for en ting, en person eller for et folk, først og fremst på grunn av urettferdighet. Forbannelser er en tilkjennegivelse av Guds guddommelige kjærlighet og rettferdighet. De kan nedkalles direkte av Gud selv eller uttales av hans bemyndigede tjenere. Av og til er det bare Gud som kjenner den fulle og hele begrunnelse for en forbannelse. En forbannet tilstand rammer dessuten også dem som bevisst er ulydige mot Gud, og derved trekker seg bort fra Herrens Ånd.

  Herren kan fjerne forbannelser når en enkeltperson eller et folk har tro på Jesus Kristus og er lydige mot evangeliets lover og ordinanser (Alma 23:16–18; 3 Ne 2:14–16; Trosart 1:3).

  Banning

  Å banne er å bruke et språk som er vanhellig, gudsbespottende eller som uttrykker forakt.