Tro
  Footnotes
  Theme

  Tro

  Slik det er brukt i Skriftene, har ordet tro to betydninger: (1) Å ha tiltro til noen eller akseptere at noe er sant. Alle mennesker må omvende seg og tro på Jesu Kristi navn, ellers kan de ikke bli frelst i Guds rike (L&p 20:29). (2) Å ha tillit til noe eller noen.

  Å ha tiltro til noen eller akseptere at noe er sant

  Å ha tillit til noe eller noen

  Tro er i Skriftene som oftest å ha en tillit til Jesus Kristus som fører til at en person er lydig mot ham. Hvis den skal gi et menneske frelse, må troen være sentrert i Jesus Kristus. Siste-dagers-hellige har dertil tro på Gud Faderen, Den Hellige Ånd, prestedømmets kraft og andre viktige sider ved det gjengitte evangelium.

  Tro vil også si at man har håp om noe som ikke er sett, men som er sant (Heb 11:1; Alma 32:21; Ether 12:6). Troen tennes når man hører evangeliet forkynt av bemyndigede tjenere sendt av Gud (Rom 10:14–17). Mirakler frembringer ikke tro, men sterk tro utvikles gjennom lydighet mot Jesu Kristi evangelium. Troen kommer med andre ord gjennom rettferdighet (Alma 32:40–43; Ether 12:4, 6, 12; L&p 63:9–12).

  Sann tro frembringer mirakler, syner, drømmer, helbredelse og alle gaver som Gud gir til sine hellige. Ved tro får man tilgivelse for sine synder og vil til slutt kunne bo i Guds nærhet. Manglende tro fører til fortvilelse som skyldes synd (Moroni 10:22).