Slange, kobber
    Footnotes
    Theme

    Slange, kobber

    En kobberslange som Moses laget på Guds befaling for å helbrede de israelitter som var blitt bitt av seraf-slanger (giftige, brennende slanger) i villmarken (4M 21:8–9). Denne kobberslangen ble festet til en stang og ble “løftet opp så alle som ville se på den, kunne leve” (Alma 33:19–22). Herren sa at slangen som ble løftet opp, var et symbol på ham selv som ble løftet opp på korset (Joh 3:14–15). Åpenbaring i de siste dager bekrefter beretningen om de giftige, brennende slangene og hvordan folket ble helbredet (1 Ne 17:41; 2 Ne 25:20; Hel 8:14–15).