Filip
    Footnotes
    Theme

    Filip

    I Det nye testamente fortelles det at Filip fra Betsaida var en av Frelserens første tolv apostler (Mat 10:2–4; Joh 1:43–45).

    En annen Filip var en av de syv som ble utvalgt til å hjelpe de tolv apostler (Apg 6:2–6). Han forkynte i Samaria og for en etiopisk hoffmann (Apg 8).