Samaria
    Footnotes
    Theme

    Samaria

    I Det gamle testamente, hovedstaden i nordriket Israel (1 Kong 16:23–24). Fordi byen var meget strategisk plassert på en høyde, greide ikke assyrerne å erobre den før de hadde beleiret den i tre år (2 Kong 17:5–6). Herodes bygget den opp igjen og kalte den Sebaste. I nytestamentlig tid var Samaria navnet på hele midtre del av Palestina vest for Jordan.